Veebiseminar „Kriis kui võimalus“

Allikas: Visit Estonia

Veebiseminar: Kriis kui võimalus

20.05.2021 toimunud veebiseminaril jagasid praktikud ja eksperdid ideid ja soovitusi, kuidas suurendada klientide usaldust oma teenuse vastu ning näha vastutustundlikuks teenusepakkumiseks tehtavaid pingutusi ka hea turundusvõimalusena?

  • Richard Raid mõtestas turismi suures pildis ning tõi välja turismi põhifookused – vastutustundlikkus ja pärandkultuur. Vaata salvestust siit
  • Hele Lõhmus jagas isiklikku kogemust kriisist ja sellest väljatuleku võimalustest turismiettevõtjana. Hele rõhutas olulisi märksõnu: koostöö, avatus, teadmishimu, alternatiivid ja süsteemsus oma tegemistes. Vaata salvestust siit
  • Piret Bristol avas psühholoogilisi vaatenurki ja aspekte kuidas kriisis toimida aga kuidas hakata kriisist välja tulema. Samuti puudutas teemadena millised on võimalikud teed kriisist väljumiseks aga psühholoogilist ohutust ehk turvatunnet. Vaata salvestust siit
  • Mart Kukk Villa Wessetist mõtestas oma ettevõtte kogemust turismiteenuse pakkumisel turvatunde loomisel ja viiruse leviku vastu võetud meetmetest Pärnus. Vaata salvestust siit
  • Hede Kerstin Luik mõtestas kommunikatsiooni, külastajakogemuse loomist aga ka juhtumite jõudu. Hede tõi välja rõõmustamisest kui ühe võimalikust juhtimise tööriistast. Vaata salvestust siit
  • Margit Raid ja Hede Kerstin Luik soovitasid senisest enam analüüsida  kliendikogemust, kasvatada oma tulevikku vaatamise julgust, kaalutleda milles saab äriliselt sünergiat luua läbi koostöö. 
    Tööleht: tagasiside sündmusest edasise korraldamiseks

Kriisi kui võimaluse mõtte ja mõju teemal juhtis vestlust Margit Raid.

Seminari korraldamist kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.