public.homepage.logo
People enjoy food in the garden Allikas: Hele-Mai Alamaa

Mis on digitaliseerimine?

Digitaliseerimine on loomulik osa meie igapäevasest tööst – nii tööprotsesside haldamisel, kliendisuhtluses, kui ka andmete salvestamisel ja analüüsil

Eesti turismistrateegia 2021–2025 üheks eesmärgiks on digitaliseerimine, et:

  • vähendada ettevõtete halduskoormust
  • toetada tõhusamat ressursihaldust ja igapäevaseid tööprotsesse
  • ning paranda andmete kogumise, analüüsi ja edastamise kvaliteeti

Digitaliseerimine ei ole eraldiseisev tegevus, vaid loomulik osa meie igapäevasest tööst – nii tööprotsesside haldamisel kui töövahendite valikul, nii info ja andmete talletamisel ja analüüsil, kui ka igapäevases kliendisuhtluses meie külalistega ehk teenuste kasutajatega.

Ilma tööprotsesse, infot ja külastajateekonda digitaliseerimata on turismiteenuste pakkujate ressursside ja broneeringutevoo igapäevane haldamine käsitöörohke ja ajakulukas. Enamus rutiinseid tegevusi on võimalik digitaliseerida, sellega kaasneb küll harjumuste muutmine, kuid kokkuvõttes loob vabanev aeg uusi võimalusi.

Turismi digitaliseerimise 4 fookust

  • Äriprotsessid ja ressursihaldus – siin tekivad algandmed, mida kasutatakse liidestustega edasistes tööprotsesside etappides ja eri tarkvarades. See on teenusepakkuja igapäevane töökeskkond.
  • Külastajateekond – online-broneerimine, check-in ja check-out ja muu, mis lõpptarbijale välja paistab ja kuhu andmed võetakse liidestustega ressursihalduse tarkvaradest.
  • Elamused – VR tuurid ja audiogiidid jms ehk digitaliseeritud turismiteenused, kus tehnoloogia on inimese rolli üle võtnud.
  • Turundus – koduleht, Google, Tripadvisor, sotsiaalmeedia ehk kõikvõimalikud digiturunduse kanalid.
Turismi digitaliseerimise 4 fookust

Allikas: Visit Estonia

Teenused, toetused ja infopäevad

Kui digitaliseeritud on Eesti turismiettevõtted?

Miks ei saa kõiki Eesti turismiteenuseid reaalajas lihtsalt ja kiirelt broneerida?

Paljude Eesti turismiettevõtete ressursside info (nt majutustoad, seminariruumid, kanuud, saunad, töötajate tööaeg, broneeringute andmed jms) on ​digitaliseerimata​. Seetõttu on teenusepakkujate ressursside​ ja broneeringutevoo haldamine käsitöörohke ja ajakulukas. Ja kuna puuduvad digitaliseeritud kujul algandmed ressursside saadavuse kohta​, siis puudub ka võimalus ​suunata andmeid lõpptarbijatele ​online-broneerimis​keskkondadesse​.

Nii on hetkel kõigi elamuste broneerimiseks sageli vaja teha mitmeid telefonikõnesid ja vahetada mitmeid e-kirju. Kui aga vajalike ressursside info oleks digitaliseeritud, siis saaks neid elamusi suunata reaalajas broneeritavaks online kanalitesse. See omakorda säästaks palju aega nii elamuste pakkujatel kui ka tulevastel külastajatel.

2021. aasta kevadel uurisime Eesti turismisektorilt nende poolt kasutatavate digilahenduste kohta. Küsitluse eesmärk oli kaardistada turismiettevõtete digitaalsete lahenduste kasutamine ja saada ülevaade peamistest takistustest ettevõtete digitaliseerituse tõstmisel. Selgus, et vaid 23% ettevõtetest kasutab ressursside ja broneeringute haldamiseks eraldi tarkvara. 

Mis probleemi me lahendame

Allikas: Visit Estonia

Lisainfo ja küsimused

Ave Pill
ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht
ave.pill@eas.ee
+372 5850 8793

Abiks digiturundajatele