public.homepage.logo
Naine mobiiltelefoniga Balti jaamasAllikas: Rasmus Jurkatam

Turismi digimentorlus koos digitaliseerimise teekaardiga

Digimentorluse tulemusena valmib digiteekaart - terviklik nägemus, kuidas muuta järgmise kolme aastaga ettevõtte töö tõhusamaks ja kasumlikumaks.
Ave Pill

Ave Pill

ave.pill@eas.ee

Turismi digimentorluse fookus on äriprotsesside digitaliseerimisel ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisel ressursside tõhusamaks kasutamiseks.

 • Osalev ettevõte või organisatsioon saab koostööpaariliseks kogemustega mentor-konsultandi, kellega koos oluliste digitaliseerimise teemadega tegeleda
 • Mentorit saab valida ette antud valikust, kus on erineva profiili ja praktilise kogemusega eksperdid
 • Mentorteenuse maht on minimaalselt 40 tundi ja maksimaalselt 200 tundi, konkreetne mentortundide arv lepitakse kokku mentorluse alguses ning see sõltub mentii vajadustest, ettevõtte suurusest, hetkeolukorrast jm
 • Mentii ja mentor-konsultandi esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 1 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest
 • Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 5 kuu jooksul alates teenuse taotlemisest

Digimentorluses ei tegeleta digiturunduse teemadega (kodulehe loomine, SEO, digiturundus jms).

Tarkvarade kasutuselevõtu ja/või nende omavahelise liidestamise toetamiseks avasime 2023. a novembris uue toetusmeetme spetsiaalselt turismiteenuste pakkujatele, rohkem infot liitumis- ja liidestamistoetuse kohta leiate siit. Samuti on digimentorluse tulemusena valmiv digitaliseerimise teekaart kohustuslik dokument EAS-i digipöörde toetuse taotlemiseks.

Digimentorlust tutvustav veebiseminar

 • Räägime, millised on ettevõtjate kogemused digimentorlusega 
 • Mis kasu on digimentorluses loodavast digiteekaardist 
 • Jagame praktilisi digitaliseerimise soovitusi 
 • Avame täpsemalt digimentorluse teenuse sisu

Mentor-konsultandid Juhan Pukk (Flowit Estonia OÜ), Lauri Antalainen (Digiwise OÜ), Aleksandr Miina (Lean OÜ) ja Olga Luštšik (Digiwise OÜ) selgitavad digimentorluse põhimõtteid ja digitaliseerimise olemust, tutvustavad digiteekaarti ja räägivad selle ärilisest kasust.

Teenuse läbinud ettevõtjad Piret Betlem (Kalev Spa Hotell & Veekeskus) ja Tiina Jurjeva (Olde Hansa the Medieval Restaurant and Shoppe) arutlevad, millist kasu said nad koostööst mentoriga, digiteekaardist ja digitaliseerimisest. 

Veebiseminari salvestused lisame järelvaatamiseks siia lehele nädala jooksul!

Digimentorluse veebiseminar

Allikas: BDA

Digitaliseerimise teekaart

Digimentorluse tulemusel valmib digitaliseerimise teekaart - dokument, milles on kirja pandud konkreetne ja terviklik nägemus, kuidas muuta järgmise kolme aastaga ettevõtte töö tõhusamaks ja kasumlikumaks, seal hulgas milliseid tarkvaralahendusi kasutusele võtta või millest loobuda ja milliseid liidestada.

Digitaliseerimise teekaardis:

 • antakse hinnang ettevõtte digitaliseerituse hetkeolukorrale
 • kirjeldatakse ettevõtte ärimudel ja teenuste osutamise protsessid
 • kaardistatakse äriprotsessid ja digitaalsed tehnoloogiad, mis on kasutusel info liikumisel ja töötlemisel
 • leitakse äriprotsesside kitsaskohad ja milliseid neist saab lahendada digitaliseerimise abil
 • kirjeldatakse kitsaskohtade lahendamise prioriteetsused, võimalike lahenduste maksumused, tasuvusaeg ja mõju mentii ärimudelile ning majandustulemustele
 • koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks

Keda ootame osalema?

Ootame osalema vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; sõitjateveo teenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Soovitame ettevõttest kaasata 2-3 tiimi liiget, seal hulgas üks võtmeisik, kes on soovitavalt tegevjuht või isik, kes vastutab arendusprojektide sh digitaliseerimisprojektide eest. Ootame mentorluse kasutajalt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist koostööks mentor-konsultandiga 5-kuulisel perioodil.

Teenuses osalemise tingimused

 • Mentii omaosalus on 10% teenuse hinnast. Näiteks 40 tunni mentorteenuse hind on kokku 6800 eurot, millest ettevõtte omaosalus on 680 eurot ja ülejäänud kulu kannab EAS (hinnad ei sisalda käibemaksu).
 • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. Ettevõttele/organisatsioonile määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) 7466 - 37332 eurot sõltuvalt mentortundide arvust. Ettevõtte VTA jääki saate kontrollida Rahandusministeeriumi veebilehelt.
 • Osaleva ettevõtte maksuvõlg ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see on ajatatud.
 • Osaleva ettevõtte äritegevus ei tohi olla seotud Venemaaga ega Valgevenega.
 • Teenust saab taotleda jooksvalt 2024. aastal kuni teenuse eelarve täitumiseni. 

Digimentorlus on abiks

Digimentorluse tulemusena valmiva digitaliseerimise teekaardi praktiliseks teostamiseks saab taotleda ka rahalist toetust

Visit Estonia partneriteks turismi digimentorluse läbiviimisel on BDA Consulting, Lean OÜ, Flowit Estonia OÜ ja Digiwise OÜ.

Teenust kaasrahastab Euroopa Liit.

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Allikas: Kaasrahastanud Euroopa Liit

Ave Pill

Ave Pill

ave.pill@eas.ee