public.homepage.logo
Digipöörde toetusAllikas: Artur Ivlijev

Ettevõtete digipöörde toetus

Digipöörde toetuse eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu

EASi digipöörde toetuse eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu. Toetuse eelarvest 5 miljonit eurot on suunatud "mitte-töötleva-tööstuse" ettevõtetele, s.h saavad digipöörde toetust taotleda ka turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Toetust saab taotleda digitaliseerimise terviprojektidele, sh nii tarkvaralahenduste kui riistvara soetamiseks

Digipöörde toetuse eelduseks on digitaliseerimise teekaardi olemasolu. Digitaliseerimise teekaart on ettevõtte strateegiline dokument, milles antakse hinnang ettevõtte digitaliseerimise hetkeolukorrale, leitakse äriprotsesside kitsaskohad ja milliseid neist saab lahendada digitaliseerimise abil ning koostatakse järgmise kolme aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks. Turismiettevõtted saavad digitaliseerimise teekaardi luua koostöös professionaalse mentor-konsultandiga digimentorluse teenuses.

  • Suurim toetus 300 000 eurot
  • Omafinantseering kuni 50%
  • Meetme eelarve on 58 miljonit eurot, sh:
    • töötlev tööstus ja mäetööstus  51,5 miljonit eurot
    • muud sektorid 5 miljonit eurot
  • Tegevusi rahastatakse jooksvalt kuni eelarvevahendite ammendumise või toetuse taotlemise perioodi lõppemiseni.

Meedet rahastatakse Euroopa Taaste- ja Vastupidavusrahastusest.