Säästev turism – mis see on?

Allikas: Sven Zacek, Visit Estonia

Säästev turism – mis see on?

Turism on viimase saja aastaga saanud tuule tiibadesse ja sellest on saanud oluline majandusharu. Selle valdkonna kasv jätkub üha tõusvas tempos. Kuid kas oled kunagi mõelnud, millist mõju avaldab üha hoogustuv reisimine ja laienev puhkemajandus meie looduskeskkonnale?

Turismi arenedes on tekkinud vajadus kontrollida keskkonnamõjusid, mida turism põhjustab ja seoses sellega on kasutusele võetud mõisted ökoturism, säästev turism, jätkusuutlik turism, keskkonnasõbralik turism, roheline turism, vastutustundlik turism, eetiline turism.

Laiemalt võttes on kõigi nende puhul tegemist vastutustundliku reisimisega, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

Parimad metsaannid on enda korjatud

Foto: Aron Urb, Visit Estonia 

Nii nagu mujal maailmas, nii pööratakse ka Eestis üha rohkem tähelepanu teadlike valikute tegemisele, et säästa loodusressursse ja ümbritsevat keskkonda. Siia kuulub nii vee kui energia säästmine ja mõistlik kasutamine, prügi ja jäätmete tekke vähendamine ning nende sorteerimine, kohalike toodete tarbimine, loodussõbralike materjalide eelistamine, ökonoomsemate seadmete ja tegevuste valimine.

Säästva turismi saavutamine on jätkuv ja pidev protsess ning nõuab järjepidevat mõjuhinnangute jälgimist. Kui tekib vajadus, siis võetakse kasutusele nii ennetus- kui parandusmeetmed.

Matkarada Matsalu looduskaitsealal

Foto: Visit Estonia

Puhka Eestis portaalist leiad nõuandeid ja pakkumisi rohelisele reisijale, mis aitavad teha valikuid keskkonnasäästlikuma puhkuse, majutuse ja tegevuste osas.

Eestis on juba aastaid edukalt rakendatud keskkonnamärgist Roheline võti, mille eesmärgiks on saavutada kooskõla majutusasutuste kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise vahel. Rohelise võtme tunnustuse on pälvinud Lahemaal asuv Sagadi mõisa hotell, Põlva Pesa hotell, Hedon SPA & Hotel Pärnus ja mitmed teised majutusasutused.

Puhka looduslähedaselt

Foto: Magnus Heinmets, Visit Estonia

EHE-märk – Ehtne ja Huvitav Eesti – on kvaliteedimärk ökoturismi põhimõtetele vastavate turismitoodete märgistamiseks. Sellega tunnustatakse maapiirkondades pakutavaid loodussõbralikke ning keskkonnasäästlikke turismitooteid ja -teenuseid.

Märgis on kindlasti konkurentsieeliseks turismiettevõtetele, mis vastavad nõuetele. EHE märgise on saavutanud Mooska elamusretked, jalgsirännak Viru rabas, Veetarga retk puhta vee tekkekohas.

Kas Sina oled reisija, kes suhtub säästlikult meie planeeti?
 

Viimati muudetud: 13.09.2019

Teema: Rohelisele reisijale, Loodus, Reisieelistus

Soovitame