Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Allikas: Joosep Martinson

Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskuse veebilehe www.visitestonia.com ja www.puhkaeestis.ee (edaspidi Veebileht) kasutajate isikuandmete (edaspidi Kasutaja) töötlemisel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi Sihtasutus; registrikood 90006012, aadress Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, e-post info@eas.ee), rohkem teavet Sihtasutuse organisatsiooni üleste andmekaitsetingimuste kohta leiad siit.

Andmete või materjalidega tutvumiseks palume esitada teabenõue aadressidele info@visitestonia.com või info@eas.ee

Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste puhul saad ühendust võtta Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse andmekaitsespetsialistiga aadressil andmekaitse@eas.ee.  

NB! Alljärgnevad andmekaitsetingimused ei kohaldu juriidiliste isikute ja asutuste ning nende füüsilisest isikust esindajate / töötajate andmete töötlemisele juhul, kui andmeid töödeldakse tulenevalt juriidilise isiku majandustegevusest, sh isiku ametikohustustest, tööülesannetest vms. Kui pöördud meie poole juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume Sul kasutada mitte oma isiklikke, vaid tööalaseid kontaktandmeid. 

Isikutuvastusandmed 

Töö käigus töötleme Sinu isikuandmeid näiteks juhul, kui pöördud meie poole või kasutad Visit Estonia teenuseid. Me võime Su isikuandmeid koguda mitmel viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui Sa külastad meie Veebilehte, registreerud Veebilehel, täidad vormi või küsimustiku, samuti seoses muude tegevuste, teenuste, funktsioonide või ressursside kasutamisega, mille me oleme Veebilehel kättesaadavaks muutnud. Sinult võidakse vajadusel küsida nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit. Sellegipoolest on Sul võimalik meie Veebilehte ka anonüümselt külastada. Me kogume Sinult isikuandmeid ainult juhul, kui Sa edastad meile sellist teavet vabatahtlikult.  

Me võime koguda Su anonüümseid ja statistilisi andmeid mis tahes ajal, kui Sa meie Veebilehte kasutad. Nende hulka võivad kuuluda veebilehitseja nimi, arvuti tüüp ja tehniline teave sellest, kuidas Sa oled meie Veebilehega ühenduses, näiteks teave operatsioonisüsteemist ja kasutatavast interneti teenusepakkujast ning muu sarnane teave. 

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame 

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskus võib Su isikuandmeid koguda ja kasutada järgmistel eesmärkidel: 

 • Meie Veebilehe käitamiseks ja haldamiseks. Meil võib Su teavet vaja olla selleks, et Veebilehe sisu korrektselt kuvada.  
 • Klienditeeninduse täiustamiseks. Sinu esitatud teave aitab meil klientide taotlustele vastata ja vajadusi paremini toetada. 
 • Kasutajakogemuse isikupärastamiseks. Koondatud andmeid võime kasutada selleks, et saada parem ülevaade sellest, kuidas Veebilehe kasutajad kui grupp meie Veebilehel võimaldatud teenuseid ja ressursse kasutavad. 
 • Meie Veebilehe täiustamiseks. Võime Sinu antud tagasisidet kasutada meie toodete ja teenuste täiustamiseks. 
 • Reklaamide, konkursside, küsitluste korraldamiseks ja muude Veebilehe funktsioonide kasutamiseks.  
 • Saatmaks Sulle Su nõusolekul informatsiooni teemadel, mis meie arvates Sulle huvi võivad pakkuda. 
 • Perioodiliste e-kirjade saatmiseks. Me võime kasutada e-posti aadressi, et saata Sulle teavet ja värskendusi, mis on seotud Su tellimusega. Samuti kasutame e-posti Su küsimustele ja/või muudele päringutele vastamiseks.  
 • Uudiskirjade saatmiseks. Korrastame uudiskirjade saajate nimekirja regulaarselt ja hoiame seda ajakohasena, et tagada Sulle kvaliteetne uudiskirja sisu. Kui Sa ise loobud uudiskirja saamisest, kustutatakse Su kontakt automaatselt nimekirjast. 
 • Kui me korraldame ja viime läbi mõne kampaania, mille raames on vajalik töödelda isikuandmeid, siis kogume ja kasutame neid andmeid üksnes kampaania läbiviimise eesmärgil ning vastavalt kampaaniatingimustele, näiteks võitjaga kontakteerimiseks, auhinna loosimiseks ja kätte toimetamiseks. 

Kuidas me Sinu isikuandmeid kaitseme 

Rakendame asjakohaseid andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, et kaitsta Sinu isikuandmeid, kasutajanime, salasõna ja muid meie Veebilehel salvestatud andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.  

Rakendame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi meetmed, et tagada andmete turvaline töötlemine. Kehtestatud on asjakohased juhised ja reeglid ning meie töötajad töötlevad Su isikuandmeid üksnes enda tööülesannete täitmiseks vajalikus mahus. Volitatud töötleja kaasamisel nõuame vähemalt samasuguse turvalisuse taseme tagamist.  

Sinu õigused ja juurdepääs andmetele 

Sul on igal ajal õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta, esitades meile kirjaliku taotluse. Enne vastamist veendume alati, et taotluse esitajal on olemas õigus andmeid saada või nõuda toimingu tegemist. Sul on õigus: 

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele; 
 • taotleda oma isikuandmete parandamist, edastades meile teabe õigete andmetega; 
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel või kui andmete säilitamise kohustus tuleneb õigusaktist; 
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; 
 • taotleda oma isikuandmete ülekandmist; 
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist; 
 • esitada kaebus järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon, (info@aki.ee, 627 4135); 
 • võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, mh loobuda uudiskirja saamisest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. 

Isikuandmete vastuvõtjad 

Me ei müü, vaheta, rendi, edasta ega tee mis tahes viisil Sinu isikuandmeid kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Me võime eeltoodud eesmärkidel jagada selliste vastuvõtjatega nagu äripartnerid ja usaldusväärsed volitatud töötlejad üldist koondatud demograafilist või statistilist teavet, mis ei ole seotud külastajate ja kasutajate tuvastamist võimaldavate isikuandmetega. Me võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et aidata meil oma äri ja Veebilehte hallata või teostada tegevusi meie nimel, nt uudiskirjade või küsitluste saatmine. Me võime jagada Sinu teavet nende kolmandate osapooltega piiratud eesmärkidel tingimusel, et Sa oled meile selleks vastava loa andnud. Me ei avalda Sinu andmeid rohkem, kui see on vajalik eesmärgi saavutamiseks, võttes arvesse andmekaitset reguleerivaid õigusakte ja nende sätteid. 

Isikuandmete säilitamine 

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel, milleks isikuandmeid vajati, pärast lepingulise suhte lõppemist õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, või kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest. Vajadusel ajakohastame Su andmeid. Näiteks kirjavahetust säilitame viis (5) aastat, kampaaniate raames töödeldavaid isikuandmeid vastavalt kampaania tingimustele kuni kampaania lõppemiseni. Tähtaja ületanud dokumendid ja teave hävitatakse.  

Elektroonilised uudiskirjad 

Kui Sa otsustad meie meililistiga liituda, saadetakse Sulle Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskuse uudiseid, infot toodete ja teenuste kohta jne. Lisame tellimuse tühistamise detailsed juhised iga kirja lõppu, kui Sa peaksid soovima tulevikus e-kirjade saamisest loobuda; samuti võid Sa sel eesmärgil meiega ühendust võtta meie Veebilehe vahendusel. Me võime kasutada kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, et aidata meil oma äri ja Veebilehte hallata või teostada tegevusi meie nimel, nt uudiskirjade või küsitluste saatmine. Me võime jagada Sinu teavet nende kolmandate osapooltega piiratud eesmärkidel tingimusel, et Sa oled selleks vastava loa andnud. 

Viited teistele Veebilehtedele 

Sa võid meie Veebilehelt leida reklaame ja muud sisu, mis suunab (linkide kaudu) Su edasi meie partnerite, tarnijate, reklaamijate, sponsorite, litsentsiandjate ja muude kolmandate osapoolte veebilehtede ja teenuste juurde. Nendel veebilehtedel kuvatav sisu ega lingid ei ole meie kontrolli all ning meie ei vastuta meie Veebilehelt lingitud (või meie lehele linkivate) veebilehtede tavade eest. Lisaks võivad need veebilehed või teenused, sealhulgas nende sisu ja lingid, pidevalt muutuda. Nendel veebilehtedel võivad olla enda eraldiseisvad andmekaitsetingimused ja klienditeeninduse eeskirjad, mistõttu ei kohaldu neile meie andmekaitsetingimused. Sirvimisele ja suhtlemisele mis tahes muul veebilehel, sh veebilehtedel, millel on link meie Veebilehele, kehtivad selle veebilehe enda tingimused ja eeskirjad. 

Muudatused andmekaitsetingimustes 

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse turismiarenduskeskusel on õigus käesolevaid eeskirju mis tahes ajal uuendada. Kui seda teeme, postitame asjakohase teate oma Veebilehe avalehele. Soovitame Sul käesolevat lehte regulaarselt külastada, et olla kursis sellega, kuidas me enda kogutavaid isikuandmeid kaitsta aitame. On oluline, et Sa teadvustaksid, et Sinu kohustus on antud privaatsuseeskirju aeg-ajalt üle vaadata ja end asjakohaste muudatustega kursis hoida. 

 

Küpsiste eeskirjad 

Mis on küpsised? 

Nii nagu professionaalsete veebilehtede puhul tavaks, kasutab ka meie Veebileht küpsiseid – pisikesi faile, mis laetakse Sinu arvutisse, et pakkuda Veebilehel paremat kasutuskogemust. Sel lehel kirjeldame, millist teavet küpsised koguvad, kuidas me seda kasutame ja miks on neid küpsiseid vahel tarvis salvestada. Samuti selgitame, kuidas saad küpsiste salvestamist keelata, kuigi see võib piirata või takistada Veebilehe teatud funktsionaalsuste toimimist. 

Kuidas me küpsiseid kasutame 

Me kasutame küpsiseid mitmetel põhjustel, mida järgnevalt kirjeldame. Kahjuks ei ole enamikul juhtudel küpsiste keelamiseks standardvõimalusi, mis tõkestaks täielikult nende küpsiste poolt Veebilehele lisatud funktsioonide kasutamise. Sa võid seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelustab küpsised või annab küpsiste saatmisest märku.  

Küpsiste kasutamist on võimalik keelata veebilehitseja seadetes (täpsemad juhised leiad oma veebilehitseja Help / Spikker sektsioonist). Pea meeles, et küpsiste keelamine mõjutab selle ja paljude teiste külastatavate veebilehtede funktsioone. Küpsiste keelamine põhjustab tavaliselt ka selle Veebilehe teatavate funktsionaalsuste ja funktsioonide blokeerimise. Kui Sa pole kindel, kas soovid küpsiseid lubada või keelata, on soovitatav lubada kõigi küpsiste kasutamine, sest neid rakendatakse Sinu poolt kasutatava teenuse osutamiseks. 

Küpsised, mida kasutame 

Kui lood meie Veebilehel endale konto, siis kasutame registreerumisprotsessi juhtimiseks ja üldiseks haldamiseks küpsiseid. Sellised küpsised kustutatakse tavaliselt välja logides, kuid mõnel juhul võidakse need alles jätta, et mäletada Sinu eelistusi ka pärast väljalogimist. 

Me kasutame küpsiseid, kui oled sisse logitud, et saaksime selle meelde jätta. Nii ei pea Sa iga kord Veebilehte külastades uuesti sisse logima. Need küpsised eemaldatakse või kustutatakse tavaliselt siis, kui Sa välja logid, et tagada juurdepääs piiratud funktsioonidele ja aladele ainult Veebilehe sisselogitud kasutajatele. 

Sellel Veebilehel pakutakse uudiskirja või e-posti tellimise teenuseid ning küpsiseid võidakse kasutada, et meeles pidada, kas Sa oled juba registreeritud ja kas kuvada teatavad märguanded, mis võivad kehtida ainult tellitud / tellimata kasutajatele.

Aeg-ajalt pakume Sulle täitmiseks küsimustikke, et saaksime kasulikku infot, et tulevikus paremaid tööriistu rakendada või Veebilehe kasutajatest parema ülevaate. Nende küsimustikega seoses võidakse kasutada küpsiseid, et jätta meelde, kes on küsimustiku juba täitnud, ning et kuvada Sulle täpseid tulemusi, kui oled järgmisele lehele liikunud. 

Kui esitad andmeid vormi kaudu, mis asub kontaktilehel või kommenteerimise osas, võidakse küpsiseid kasutada selleks, et Su kasutaja-andmed hilisemaks kirjavahetuseks säilitada. 

Selleks et antud Veebilehel Sulle suurepärast kasutuskogemust pakkuda, oleme võimaldanud funktsionaalsuse, mille abil saad Veebilehe oma eelistuste järgi seadistada. Sinu eelistuste meelespidamiseks peame seadma küpsised nii, et seda teavet saab kasutada iga kord, kui suhtlus Veebilehega on mõjutatud sinu eelistustest. 

Kolmandate isikute küpsised 

Mõnel erandjuhul kasutame ka usaldusväärsete kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Järgnevalt on kirjeldatud, milliseid küpsiseid meie Veebilehel võidakse kasutada. 

Sellel  Veebilehel kasutatakse Google Analytics lahendust, mis on veebis üks levinumaid ja usaldusväärsemaid analüüsilahendusi ning aitab meil mõista, kuidas kasutajad meie Veebilehte kasutavad ning kuidas saaksime nende kasutuskogemust paremaks muuta. Need küpsised võivad muuhulgas jälgida näiteks seda, kui kaua aega Sa veedad külastataval Veebilehel või lehekülgedel, mis omakorda aitab meil Sulle huvipakkuvat sisu näidata. 

Aeg-ajalt katsetame uusi funktsioone ja teeme muudatusi Veebilehe ehituses. Uute funktsioonide katsetamise ajal võidakse neid küpsiseid kasutada, tagamaks, et Veebilehe külastuskogemus on järjepidev, aidates meil samal ajal mõista, milliseid optimeerimismeetmeid meie Veebilehe kasutajad kõige rohkem hindavad. 

Veebilehel on Sul võimalik kasutada otselinke, mis suunavad Su kolmanda isiku veebilehele teenuse või toote soetamiseks. Kuna meie jaoks on oluline mõista, milliseid tooteid ja teenuseid Veebilehel kuvada ja kui paljud meie Veebilehe külastajatest kasutavad selliseid otselinke, siis kasutame küpsiseid, mis jälgivad, kui paljud linkidele klikivad.  

Meie veebi sisu ja teavet meie tegevuse kohta näitab mitu erinevat partnerit ning jälgimise küpsised võimaldavad meil näha, kas kasutajad on Veebilehele jõudnud mõne meie partner-veebilehe kaudu, nii saame nendega vastavalt koostööd teha. 

Samuti kasutame sellel Veebilehel sotsiaalmeedia nuppe ja / või pluginaid (AddThis), mis võimaldavad Sul oma suhtlusvõrgustikega mitmel viisil ühendust luua. Eelmainitu funktsioneerimiseks kasutavad mitmed sotsiaalmeedia veebilehed meie Veebilehe kaudu küpsiseid, mida võidakse kasutada Sinu profiili täiendamiseks nende veebilehel või selleks, et täiendada andmeid, mida nad on kogunud vastavalt nende privaatsuseeskirjadele. Taoliste sotsiaalmeedia veebilehtede hulgas on näiteks Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn jt. 

Me kasutame Microsoft Clarity ja Microsoft Advertising teenuseid, et mõista, kuidas Sa meie Veebilehega suhtled. Selleks analüüsime Sinu käitumist veebilehel, kasutades käitumusanalüüsi, soojuskaarte ja sessioonide taasesituse tehnoloogiaid. Lisaks kasutame seda teavet veebilehe parendamiseks, pettuste vastu võitlemiseks ja turvalisuse tagamiseks ning reklaamide näitamiseks. Rohkem infot selle kohta, kuidas Microsoft sinu andmeid kogub ja kasutab, leiad Microsofti privaatsuspoliitikaga.


Täpsem ülevaade küpsistest, mida lehel kasutatakse: 

_ga (2a) 

Loob Sinu külastusest unikaalse ID, mille alla kogub statistikat külastaja käitumisest. 

_gat (24h) 

Loob Sinu külastusest unikaalse ID, mille alla kogub statistikat külastaja käitumisest. 

_collect (sessioon) 

Sellega tehakse kindlaks Sinu veebilehitseja, operatsioonisüsteem ning leht, millelt Sa saabusid. 

AWSELB (sessioon) 

Kasutatakse, et jaotada sissetulevat liiklust eraldi serverite vahel, hõlbustamaks Veebilehe kasutamise kiirust. 

AWSELBCORS (sessioon) 

Registreerib, millist serverit jääd Sa kasutama pärast seda, kui Sulle on määratud eelneva küpsise poolt kasutusserver. 

rc::c (sessioon) 

Kasutatakse, et eristada inimkasutajad ja robotid. 

__utmt 

Kasutatakse nõudluse piiramiseks. 

_at.cww (pidev) 

Kasutuses AddThis mooduli poolt, et mõõta artiklite jagatavust sotsiaalmeedia kanalites. 

_fbp (3 kuud) 

Kasutatakse Facebooki poolt, et koguda Sinu statistilist veebis tegutsemise infot. 

ads/ga-audiences (sessioon) 

Kasutatakse Google Ads reklaamide taaskuvamiseks Sulle, kui oled meie Veebilehe sisu vastu huvi tundnud. 

IDE (1 aasta) 

Kasutatakse Google DoubleClick’i poolt, et mõõta Su tegevust veebis ning seeläbi hinnata reklaamide edukust. 

Loc (1 year) 

Kasutatakse Sinu füüsilise asukoha tuvastamiseks, et seeläbi lihtsustada veebisisu tarbimist. 

plumbr_user_tracker (püsiv cookie) 

Loendab seda, mitu korda mingilt seadmelt lehte külastati. Isegi kui lehte külastati sama isiku poolt, kuid kolme erineva seadmega, loetakse seda ikka kolmeks erinevaks isikuks.  

Lisateave 

Loodetavasti oled käesolevast osast vajalikke selgitusi leidnud. Kui Sa pole kindel, kas küpsiste kasutamist lubada või keelata, soovitame küpsiseid pigem lubada, nii on kindel, et see ei piira ühtegi Veebilehe funktsionaalsust.  

Isikuandmetega seotud rikkumine 

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta vastavad dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada. 

Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sul rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks. 

Meiega kontakteerumine 

Kui Sul on küsimusi seoses andmekaitsetingimuste või isikuandmete, selle Veebilehe tavade või muude Veebilehe kasutamisega seotud teemadega, võta meiega julgesti ühendust. 

•            Veebilehega seotud küsimuste korral kirjuta palun aadressile info@visitestonia.com.

•            Isikuandmetega seotud küsimuste korral kirjuta palun Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse andmekaitsespetsialisti aadressile andmekaitse@eas.ee

Viimati muudetud: 27.02.2024