Kuidas meeldib Eesti Laulu 2022 artistidele Eestis puhata? Viktoriini reeglid

Allikas: Augustiunetus

Kuidas meeldib Eesti Laulu 2022 artistidele Eestis puhata? Viktoriini reeglid

Viktoriini reeglid:


1. "Kuidas meeldib Eesti Laulu 2022 artistidele Eestis puhata?" (edaspidi kampaania) on tarbijamäng, mis kestab 6.01.–13.02.2022 ja seda korraldab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (registrikood 90006012, Hobujaama 4 Tallinn 10151, edaspidi korraldaja), kes on kampaania raames isikuandmete vastutav töötleja.


2. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja kaks auhinnakomplekti.
Üks auhinnakomplekt sisaldab:
Kahte piletit Eesti Laul 2022 Finaalile, mis toimub 12.02.2022 kell 19.15 Saku Suurhallis.
Auhinda saab kasutada kuni 12.02.2022.
Auhinna kättesaamiseks peab võitja avaldama korraldajale oma täisnime, e-posti aadressi ja telefoninumbri ning kinnitama, et on vähemalt 18-aastane (vt p 4).
Auhinna kasutamisel peab võitja (ja ta kaaslane) järgima kasutamise ajal Eesti Vabariigis kehtivaid viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid, mis on avaldatud siin. 


3. Kampaania eesmärk on tutvustada põnevaid fakte Eesti kohta ja võimaldada vastajal võrrelda, millis(t)e Eesti Laulu artisti(de)ga ta kõige rohkem sarnaneb oma puhkuseharjumuste osas .

4. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.


5. Selleks et loosimises osaleda, peab osaleja täitma osalusvormi koos oma nime ja tõese e-posti aadressiga ning nõustuma isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimise eesmärgil (sh võitja loosimiseks, võidust teavitamiseks ning võitja nime avaldamiseks Puhka Eestis Facebooki lehel). Võidu korral avaldatakse võitja eesnimi. Kui osalusvormil kohustuslikud andmed puuduvad, ei ole võimalik loosis osaleda.


6. Ühe osaleja kohta loositakse ainult üks auhind. Osalejal on võimalus suurendada oma võiduvõimalust, kui ta täidab viktoriini mitmeid kordi ning edastab kontaktivormi kaudu oma andmed.


7. Viktoriinis loositud võitjad ja auhinnad kuulutatakse välja 7.02.2022 Puhka Eestis eestikeelsel Facebooki lehel (kasutajanimi @visitestonia, ametlik nimi Puhka Eestis). Avaldamise formaat on toodud välja kampaania reeglite punktis 5.


8. Korraldaja võtab võitjaga ühendust ühe (1) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist võitja esitatud e-posti aadressil, et täpsustada auhinna kättetoimetamist.


9. Kampaania võitja peab auhinna kättesaamiseks korraldajale vastama või korraldajaga ühendust võtma nelja (4) päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Kui kampaania võitja ei ole määratud aja jooksul korraldajaga ühendust võtnud ega korraldajale vastanud, on korraldajal õigus valida uus võitja.


10. Võitjal ei ole õigust auhinda kolmandale isikule edasi anda. Kui valitud võitja ei soovi auhinda ise kasutada, on korraldajal õigus valida uus võitja.


11. Kampaania auhinda ei saa muu toote või teenuse vastu vahetada.


12. Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt kampaania käigus tekkinud kulude katmist.


13. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ega hankepartnerid.


14. Kogu osalejate esitatud teave on konfidentsiaalne ja korraldaja ei avalda seda kolmandatele isikutele ega jaga seda nendega ilma osaleja nõusolekuta. Kui osaleja annab nõusoleku liitumaks uudiskirjaga (märgistades linnukesega lahtri "Liitu Puhka Eestis uudiskirjaga"), võib korraldaja sellist teavet kasutada või jagada seda kolmandate isikutega konkreetse turundustegevuse, turu-uuringute korraldamise, analüüsi või muudel seotud eesmärkidel ning lisada osaleja Visit Estonia elektroonilise infokirja tellijate andmebaasi. Osalejal on õigus igal ajal infokirja tellimisest loobuda.


15. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmesubjekti nõusolek. Osaleja isikuandmeid säilitatakse üks (1) aasta pärast kampaania lõppemist. Juhul kui osaleja on avaldanud soovi liituda uudiskirja listiga, säilitatakse osaleja e-posti aadressi kuni selle tagasivõtmiseni osaleja poolt. Osalejal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.


16. Korraldaja on isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 679/2016 mõistes kampaania läbiviimisega seotud isikuandmete töötlemise vastutav töötleja. Osalejal on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende muutmist või kustutamist, nende töötlemise piiramist ja nende ülekandmist ning esitada vastuväide nende töötlemisele. Rohkem teavet isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise kohta leiab siit: https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/privaatsuse-ja-kupsiste-eeskirjad.


17. Korraldajal on õigus muuta kampaania tingimusi, sealhulgas auhindu, teatades sellest veebilehel https://www.puhkaeestis.ee/et/viktoriin/eesti-laul-2022#/, kus on kirjas kampaania reeglid.


18. Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kindlaks määranud järgmistel tingimustel: kõik korraldaja tehtud otsused kampaania korraldamise kohta on lõplikud ja kehtivad kõigi osalejate kohta. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.


19. Kampaania korralduse ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata e-posti aadressile tourism@eas.ee seitsme (7) päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile andmekaitse@eas.ee.


20. Korraldaja vaatab kampaania korraldamisega seotud pretensioonid läbi seitsme (7) päeva jooksul pärast nende kättesaamist ja teatab otsusest pretensiooni esitajale teates nimetatud e-posti aadressil. Isikuandmetega seotud pöördumisele vastab korraldaja kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul.


21. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja esitatud andmete õigsust, soovi kampaanias osaleda ning nõustumist ja vastamist kehtestatud nõuetele ja tingimustele. Korraldaja ei vastuta osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud viktoriini tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid ja/või ebatäpseid andmeid, või muude tõrgete eest, mis ei ole korraldaja põhjustatud. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus kampaania ja auhinnajagamine lõpetada, kui reegleid rikutakse või kui ilmnevad muud ettenägematud asjaolud (force majeure), teatades sellest avalikult kampaania veebilehel.


Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viimati muudetud: 05.01.2022