Allikas: Visit Estonia

Setomaa

Kuula arhailise keele kõla, naudi põnevaid traditsioonidega seotud sündmusi ja erilist toidukultuuri! Setomaale minek tasub sättida mõnele pidupäevale: Seto Kuningriigi päevale, Seto Leelo päevadele, kirikupühadele, kirmaskile ehk simmanile. Kindlasti on imetlemist väärt ka Setomaa ilus loodus.

Setode etniline ja lingvistiline rühm asustab Kagu-Eesti ja Loode-Venemaa ala ja nende kultuur arenes välja seguna ida- ja läänepoolsetest kultuuridest (katõ ilma veere pääl). Piiriala staatus on andnud võimaluse säilitada oma keel, elustiil, toit ja rahvarõivad. Kindlasti otsi kohapeal võimalust kuulata seto leelot, mis on kantud ka UNESCO vaimse pärandi nimekirja.

Regivärsilise rahvalaulu eeslaulja improviseerib sõnad, mida koor kordab. Kuulsaimad lauljad on võimelised üles ütlema tuhandeid värsse ja teeninud lauluema aunimetuse. Tänapäeva inimesele on seto muusika vast kõige paremini kõrva jäänud noorte muusikute kollektiivist Zetod. Esilaulja Jalmar Vabarna on Eesti muusikamaastikku rikastanud ka kollektiivides Curly Strings ja Trad.Attack!.

Samuti on setude elus olnud tähtis osa usulistel kombetalitustel: igas majapidamises oli ikooninurk (pühäsenulk) ja igas külas väike pühakoda (tsässon vene keele mugandusest tsäs, st peeti tunnipalvusi). Ka tänapäeval iseloomustavad need väikesed puust ehitised Seto maastikku ja külaelu.

Pidulik õhkkond, mille tekitab rahvakogunemine ja eriline kombestik, valitseb Setomaal kirikupühade ajal – jumalateenistuse järel minnakse omaste haudadele, kus suheldakse, kinnitatakse keha ja jäetakse toitu ka lahkunute hingedele.

Pane tähele ka kindlustalusid, mis on rajatud nii, et naabri aeda piiluda ei saa: kinnist sisehoovi ümbritsevad majad, kõrged aiad ja väravad.

2007. aastal algatas Euroopa Komisjon konkursi „Euroopa turismi tippsihtkohad”. Setomaa oli nominent aastal 2015 kategoorias „EDEN. Eesti avastamata aarded. Toiduturismi sihtkoht“. 

Kuhu minna ja mida teha

Teave otsingutulemuste kuvamise kohta kasutustingimuste punktis 12.