public.homepage.logo
Rasmus Jurkatam, laptopAllikas: Rasmus Jurkatam

Turismitoodete ja -teenuste sisujuhised

Käesolev juhend on abimaterjal ettevõtjatele oma turismitoote ja -teenuse lisamiseks www.puhkaeestis.ee/www.visitestonia.com andembaasi

Elen Juurma

turismiinfosüsteemi spetsialist

Sissejuhatus  

Puhkaeestis.ee eestikeelsele veebilehele on oodatud infot lisama kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, kes pakuvad turismitooteid ja -teenuseid.   Turismiinfosüsteem (edaspidi andmebaas) koosneb veebilehest (puhkaeestis.ee ja visitestonia.com) ning sisemisest iseteeninduskeskkonnast:  
  
- Visitestonia.com – välisturistile (ENG, GER, FIN, LAT)  
- Puhkaeestis.ee – siseturistile (EST)  
  
Veebileht on suunatud turistidele (sise- ja välisturistid), professionaalidele ning meediale. Sisekeskkond on mõeldud turismiettevõtetele, piirkondlikele andmehalduritele, turismiosakonna töötajatele ja koostööpartneritele.  
  
Puhka Eestis ja Visit Estonia veebilehe eesmärk on tutvustada Eestit kui atraktiivset reisisihtkohta, andes ülevaate Eestis asuvatest sihtkohtadest ning turismitoodetest ja -teenustest.   
  
Turismitoode ja -teenus on teenus, mida pakutakse turistidele reisikogemuse rikastamiseks. See hõlmab majutust, toitlustust, giiditeenuseid, ekskursioone, kultuuri-, loodus- ja vabaajategevusi.  

Käesolev sisujuhend on abimaterjal turismitoote ja -teenuse lisamisel www.puhkaeestis.ee/www.visitestonia.com andembaasi. Juhend aitab turismiettevõtjal paremini määrata, millise kategooria alla tema toode ja teenus kuulub ning kas andmebaasi sisestatud info kvalifitseerub välisturule suunatud visitestonia.com veebilehele.  

NB! Sisujuhis uueneb ajas vastavalt turismitoodete ja -teenuste arengule; veebilehe statistikal põhinevatele arendustele ja uuendustele; sihtkohtade ja ettevõtete tagasisidele; turismisuundadele ja turundusfookustele!

NB! Lähtudes andmebaasi eesmärkidest on haldajal, sh sihtkohal, õigus otsustada, milliseid turismitooteid ja –teenuseid ning sündmusi kuvatakse välisturule suunatud veebilehel!

Kristi Sits, Toolbox Estonia

Allikas: Kristi Sits, Toolbox Estonia

Kvaliteedinõuded juriidilisele ettevõtjale turismitoodete ja -teenuste, sh sündmuste, tõlkimiseks

Puhkaeestis.ee eestikeelsele veebilehele on oodatud infot lisama kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, kes pakuvad turismitooteid ja -teenuseid.  

Välisturistile (ENG, GER, FIN, LAT) suunatud visitestonia.com veebilehele lisatakse teenusepakkujate tooted, teenused ja sündmused siis, kui ettevõte soovib pakkuda teenust väliskülastajale ja olla välisturgudel nähtav ning kui ettevõttel on täidetud kõik alljärgnevad kvaliteedinõuded:  

- Ettevõtte tooteid-teenuseid pakutakse võõrkeeles ja vastavad keeled on ära märgitud Puhka Eestis andmebaasis.  
- Ettevõtte veebilehel on info (vähemalt baasinformatsioon, vt peatükk "Baasinformatsioon") peale eesti keele veel vähemalt inglise keeles. Kui ettevõttel koduleht puudub ja peamine turunduskanal on sotsiaalmeedia (nt Facebook, Instagram), siis peab sotsiaalmeedia sisaldama regulaarseid postitusi (vähemalt üks postitus iga kolme nädala tagant) ja vähemalt baasinformatsiooni. 

Baasiinformatsioon

Ettevõtte peamistes turunduskanalites (koduleht, Facebook, Instagram vms) peab inglise keeles olema baasinformatsioon ehk:  
- lahtiolekuajad;   
- hinnad;  
- täpne asukoht;   
- kontaktid;  
- välisturule pakutava teenuse/toote kirjeldus;  
- info, kuidas toodet-teenust osta/broneerida;  
- kui tegemist on sündmusega, siis sündmuse toimumise aeg ja piletihinnad, sh info, kuidas piletit osta saab.  
- majutusettevõttel on kohustuslik online broneerimise võimalus.  
  

Puhkaeestis.ee/visitestonia.com andmebaasi kvaliteedinõuded:  

- Kirjelduse sisuteksti tähemärkide arv on 500-600.  
- Märgitud on keeled, milles kohapeal teenust pakutakse (v.a juhul kui süsteem ei paku keelelist valikut, nt majutus).   
- Ettevõtte koduleht/sotsiaalmeediakanal peab sisaldama pilte/videoid või lisainfot Puhka Eestis veebilehele lisatavast tootest-teenusest-sündmusest.  
- Multimeedia:  

  • peab olema vähemalt 6 hea kvaliteediga ja autoriõigustega pilti, mis annavad ülevaate tootest-teenusest-sündmusest ja on konkreetselt selle teenusega seotud; 
  • lisatud on avapildid, iga pilt peab olema puhas (pole lisatud logo, teksti ega graafilisi elemente) ja hea resolutsiooniga (miinimum 1920 x 1020 px).  
  • Üritus lisatakse veebilehele vähemalt 3 kuud enne sündmuse toimumist. 

Kvaliteedinõuded juriidilise ettevõtjata vaatamisväärsuste info tõlkimiseks

Välisturistile (ENG, GER, FIN, LAT) suunatud visitestonia.com veebilehele lisatakse ka ilma juriidilise teenusepakkujata tooted, eelkõige need, mis hõlmavad kultuuri-, ajaloo- ja looduslikke vaatamisväärsusi.

Nende puhul otsustab sihtkoha esindaja, kas antud koht on välisturu jaoks oluline, kuid lähtudes siiski allolevatest kvaliteedinõuetest:  

- Kohapeal on olemas korrektne viidastus, mis viib külastaja sihtpunkti.  
- On olemas külastust toetav taristu, nt valgustus, pingid, kabiinid, prügikast, parkla jms, vastavalt vaatamisväärsuse eripärale.  
- Kohapeal on ingliskeelne infosilt või viide, kust saab ingliskeelset infot, nt QR kood. Kui vaatamisväärsus on avatud ettetellimisel, peab olema lisatud kontakt, kust saab külastust tellida.  
- Vaatamisväärsuse sisuteksti tähemärkide arv on 500-600. Tutvustuses on välisturisti jaoks välja toodud vaatamisväärsuse eripära ja olulisus nii, et see inspireeriks kohta külastama.  
- Multimeedias peab olema vähemalt 6 hea kvaliteedi ja autoriõigustega pilti, mis annavad ülevaate vaatamisväärsusest. Lisatud on avapilt. Pildid peavad olema puhtad (pole lisatud logo, teksti ega graafilisi elemente) ja hea resolutsiooniga (miinimum 1920 x 1020 px).  

Loodus ja aktiivne puhkus

Loodusvaatlus  

Loodusvaatluse alla kuuluvad juhendatud tegevused, kus vaadeldakse ja uuritakse looduskeskkonda ja selle elustikku, olgu selleks taimed, loomad või maastikud, eesmärgiga mõista ja hinnata looduse ilu ning mitmekesisust, nt linnu, looma- ja taimevaatlused, aga ka linnuvaatlustornid.   

Looduskaunid kohad  

Siia alla kuuluvad looduskaunid kohad, kus saab ümberkaudset loodust, loomi ja linde vaadelda. Nt rannad, vaateplatvormid, promenaadid, matkarajad, rahvuspargid, looduskeskused, inimese rajatud ja kujundatud pargid, ilu- ja lilleaiad, aga ka loomaaiad ja looma- ning linnupargid, talud ja kasvandused, mille eesmärk on pakkuda võimalust vaadelda loomi, linde ja taimi.    

Aktiivne puhkus  

Siia alla kuuluvad spordikeskused, -kompleksid ja -rajatised, mis on suunatud eelkõige sportimisega seotud tegevustele. Aktiivse puhkuse kategooriasse kuuluvad ka kõik juhendatud tegevused, mis hõlmavad füüsilist aktiivsust ja osalemist erinevates spordi- või seikluslikes tegevustes, nt maismaa- ja veematkad looduses, ratsutamine, kalastamine, purjetamine, sukeldumine, surf, golf, vibulaskimine, paintball, motoseiklus, seikluspargid, lasketiirud, mänguväljakud, seiklus- ja meeskonnamängud, aga ka talvised tegevused nagu suusatamine, uisutamine ja kelgutamine. NB! Küttimist andmebaasi ei lisata!  

Rentimine  

Siia alla kuulub matkamiseks vajalike abivahendite rentimine, nt räätsade,- suuskade-, uiskude,- veesõidukite, -jalgarataste rent, aga ka telkide, magamiskottide jms varustuse rentimine. Samuti lisatakse siia alla magamis-, söögi- ja tualettruumi ning muude mugavustega varustatud matkaautode rentimine, et võimaldada turistil üheaegselt ringi sõita ja majutuda. NB! Autorenti andmebaasi ei lisata!  

Söök ja jook 

Restoran

Siia alla kuuluvad nii restoranid kui kohvik-restoranid. Määratluse annab söögikoht ise oma nimetuse ja/või fookusega.   

Kohvikud 

Siia alla kuuluvad nii kohvikud kui kohvik-restoranid. Määratluse annab söögikoht ise oma nimetuse ja/või fookusega. 

Tänavatoit 

 Siia alla kuuluvad toitlustuskohad, mille peamiseks märksõnaks on „toit kiirelt ja lihtsalt kätte“, sh mobiilsed ehk ratastel toidukohad, mis tegutsevad tänavatel, laatadel või muudes avalikes kohtades. 

Pubid ja baarid

Siia alla kuuluvad baarid, pubid, lounge’id, veinikeldrid, kõrtsid, trahterid, vinoteegid, puhvetid, lokaalid jms söögikohad. 

Elamustoitlustus

Siia alla kuulub toitlustamine erilistes kohtades: lõkkepiknikud, juhendatud õpitoad, kus pakutakse toitlustust koos osaluselamusega ning mis tutvustavad läbi toidu ja toidutegemise Eesti kultuuri (sh leivategemise õpitoad) ning metsasaaduste korjamine ja hoidistamine. 

Taluturg ja väiketootja

 Siia alla kuuluvad nii suured kui väikesed turud (sh taluturud) ja (talu)poed, kus müüakse kohalike tootjate toodangut, sh mahe- ja ökokauplused.   

Kultuur ja ajalugu

Muuseum  

Siia alla kuuluvad regulaarsete, rohkem kui aasta kestvate püsinäitustega muuseumid.  

Arhitektuur ja ajalugu

Siia alla kuuluvad teadusliku, kunstilise, arhitektuurse, usundiloolise, ajaloolise või muu kultuurilise väärtusega ehitised, mis on turismi seisukohalt huvipakkuvad, nt lossid, mõisad, kirikud, tuletornid, linnused, kindlused, aga ka suuremad ja olulisemad varemed, nt Viljandi lossimäed.

Kunst ja disain 

Siia alla kuuluvad skulptuurid ja monumendid, ateljeed, galeriid ning regulaarsete näitustega kunsti- ja disainistuudiod. Siia lisatakse ka juhendatud kunsti-ja käsitööõpitoad, kus külastaja saab õppida erinevaid kunsti- ja käsitöötehnikaid ning teha omaloomingut.    

Teemapark 

Siia lisatakse meelelahutus- või vabaajaasutused, millel on ühtne teema või kontseptsioon, nt teemapargid, elamuskeskused, põgenemistoad, tuurid VR-prillidega.

Elav muusika ja klubid

 Siia alla kuuluvad kohad, mis pakuvad regulaarselt elavat muusikat ning kus on võimalik tantsida ja pidutseda, nt ööklubid, karaokebaarid, roki- ja kokteiliklubid, lounge-baarid, öölokaalid jms.  

Kohalik pood  

Siia alla kuuluvad külastamist väärt väikepoed, kust on võimalik kaasa osta kohalikku toodangut, st Eesti käsitöö-ja disainitooteid ning suveniire, mis mahuvad reisikohvrisse, sh Eestis toodetud kosmeetikat. Siia kuuluvad suured mitme poega kompleksid nagu Stockmann, Kaubamajakas, Lõunakeskus jt, millele annavad lisaväärtust söögikohad, laste mängualad vms. NB! Siia ei lisata suuri jaekette nagu Selver, Konsum, Prisma, samuti linnas asuvaid väikepoode jms.  

Saun ja heaolu

Saun 

Siia alla kuuluvad tooted, mille peamine fookus on pakkuda elamuslikku saunateenust. Külastajale pakutakse eestipäraseid traditsioone või rituaale, saun on ehitatud ajalooliste ehitusvõtetega või materjalidest. Näiteks suitsu-, laeva-, telk-, haagis-, parv- või püstkojasaun, saunamees- ja naine, vihtlemine vms. NB! Siia alla ei kuulu avalikud saunad ega ka saunad, millega ei kaasne erilist elamust pakkuvat kogemust (nt spaakeskuste saunad, tavalised elektriküttega saunad jms).  

Spaa 

Siia alla lisatakse ettevõtted, kes pakuvad majutuseta spaateenuseid (soovi korral saavad spaahotellid sisestada eraldi teenusena päevaspaa). Sobivad nii hotellide kui muudel rendipindadel tegutsevad päevaspaad, mis on kõigile avatud. Oluline on jälgida, et nimetust “spaa” saab pealkirjas märkida vaid see teenusepakkuja, kellel on kas vähemalt kaks massaažiteenust, vähemalt kaks erinevat veehoolitsust või basseini kasutamise võimalus, on olemas saunateenus (vähemalt 6-kohaline saun) ja vähemalt kaks erinevat ilu- ja personaalteenust, mis ei ole saunateenus.  

Heaolu

 Siia alla kuuluvad juhendatud teenused, mis keskenduvad peamiselt vaimsele või spirituaalsele elamusele. Teenuses kasutatakse eestipäraseid traditsioone, pärimusi või materjale-koostisosi või teenuse lahutamatuks osaks on seos Eesti loodusega ja paiknemine looduses. Näiteks paastu-, väe- ja vaikuselaager, meditatiivne loodusmatk jms.   

Veekeskus

Siia alla kuuluvad tooted, mis on suunatud peamiselt veemõnudele ja lõbutsemisele, nt veekeskused ja –pargid, vee- ja saunakeskused, sh spaahotellide vastavad keskused, millel on vähemalt üks liutoru, lastebassein, mullivann vms. Siia alla lisatakse ka ujulad. 

Majutus  

Hotell 

Hotell on toitlusteenust pakkuv majutusettevõte, millel on vähemalt 10 majutusruumi.  

Motell  

Motell on maantee läheduses paiknev, turvalise parkimisvõimaluse ja vähemalt 10 majutusruumiga toitlustusteenust pakkuv majutusettevõte, mis on mõeldud eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks.  

Hostel  

Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.  

Külalistemaja  

Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.  

Puhkemaja  

Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.  

Puhkeküla  

Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.  

Külaliskorter  

Külaliskorter on majutusettevõte, kus korter antakse tervikuna majutusteenuse kasutaja kasutusse.  

Kodumajutus  

Kodumajutus on hommikusööki pakkuv majutusettevõte, mis asub füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris.  

Elamusmajutus  

Elamusmajutuse all mõistame majutust, mis pakub külastajale ööbimist, ent ei liigitu turismiseadusest tulenevalt hotelliks, motelliks, külalistemajaks, kodumajutuseks, puhkemajaks, külaliskorteriks ega puhkekülaks.  Siia alla kuuluvad majutuspaigad, kus:   
- pakutakse majutust ebatavalises kohas, nt magamine tuulikus, majutuseks ümberehitatud paadis, tünnikämpingus vee peal, puu otsas, lakas, PAZ-bussis jne;  
- ööbimisvõimalust pakutakse tavapärasest erineva lahendusena, nt 360-kraadi vaade peegelmajades, glämping, indiaanitelgid jne;  
- majutust pakutakse originaalse või innovaatilise arhitektuurilise lahendusega ehitises, nt kärgmajad, konteinerid, iglusaunamajutus ja muu;  
- elamusmajutuse alla ei kuulu matkaautode rent, sh matkaautodes magamine. Matkaauto rentimist saab sisestada kategooriasse “rentimine”.  

SÜNDMUSED  

Sündmuste kategooria alla kuuluvad Eestis toimuvad muusika- ja spordiüritused, festivalid, laadad, näitused, teemapäevad ja kultuurisündmused, mis aitavad täita Visit Estonia turismistrateegia eesmärke ehk suurendavad sise- ja välisturistide ööbimiste arvu ja nende Eestis tehtud kulutuste mahtu.  
  
Visit Estonia/Puhka Eestis veebileht defineerib sündmust kui piiritletud ja tervikuna võetavat protsessi või avalikku või sotsiaalset kogunemist, millel on programmi järgi kindel algus- ja lõpuaeg. Sündmus peab olema kõigile tarbitav ja vastavalt sündmuse toimumiskoha võimalustele huvilistele ligipääsetav.  
  
Visit Estonia/Puhka Eestis veebilehe prioriteet on inspireerida välisturiste ja tekitada neis huvi Eestisse reisida. Veebileht ei tegele piletimüügiga ning sellest tulenevalt jätab veebileht endale õiguse otsustada, milliseid sündmuseid oma kalendris kuvab.  

NB! Me ei lisa ega kuva andmebaasis järgmisi sündmuseid:     

- Kinoseansse.
- Teatrietendusi.
- Virtuaalselt toimuvaid üritusi.  
- Kutsetega üritusi. Üritus peab olema tasuta või piletiga külastatav kõigile soovijatele.  
- Tsirkust, kus kasutatakse loomi. Lubatud on tsirkused, kus esinevad ainult inimesed ning lubatud on ka koerte ja kasside näitused.   
- Poliitilisi üritusi (valimiskampaaniatega seonduvad, nt rongkäike, kontserte või muid üritusi, mida korraldab üks erakond, poliitiline rühmitus, poliitik jne).    
- Üritusi, mille keskmes on hasartmängud.   
- Konverentse ega seminare, mis pole lõpptarbijale suunatud ega ole mõeldud kõigile. 
- Huviharidusega seotud üritusi, mis on pikemad kui üks päev (nt kunsti-, foto-, pilli-, keelelaagrid, koolitused vms).   
- Pornograafilise sisuga üritusi.
- Regulaarselt toimuvaid usulisi teenistusi (regulaarsed jumalateenistused, missad vms).    
- Kohaliku tähtsusega kogukondlikke kogunemisi (kohalikud vallapäevad, surnuaiapühad, aktused, lipuheiskamised vms).  
- Teenuseid ja toitlustust (nt brunch, elamustoitlustus, cateringi-teenus, kellaviietee vms).

Muusika 

Muusika kategooriasse on oodatud muusikaüritused. Siia liigituvad peamiselt ühepäevased muusikalise etteastega sündmused, mille põhifookus on just muusikalisel esinemisel. Kui sündmus on pikema programmiga kui üks päev ja/või sündmusel saab tarbida rohkem kui kolme lisateenust lisaks muusikale (nt söök, jook, lasteala, kauplemine jne), siis liigitub sündmus festivali alla. Sündmus peab olema kõigile tarbitav ning olema vastavalt toimumiskoha võimalustele huvilistele ligipääsetav.  

Sport 

Spordi kategooriasse on oodatud spordiga seotud üritused, kust saab osa võtta osaleja või pealtvaatajana. Sobivad nii rahvaspordi– kui ka profispordiüritused. Kui sündmuse põhifookus on sport, aga sündmusel on ka muusikafestivaliga sarnane programm, siis liigitub sündmus esmajärgus põhifookusest tuleneva kategooria “sport” alla. Sündmus peab olema kõigile tarbitav ja olema vastavalt sündmuse toimumiskoha huvilistele ligipääsetav.  

Festival 

Festivali kategooriasse on oodatud perioodiliselt korraldatavad avalikud sündmused, millel on mitu fookusteemat ja/või mis kestavad kauem kui üks päev, kus on võimalik tarbida mitmeid erinevaid teenuseid ja tooteid ning mille põhifookus pole muusikaline etteaste või spordivõistlus. Festivali kategooria peamiseks kriteeriumiks on selle sündmuse mitu fookust/fookusteemat, mistõttu oleks eksitav lisada see sündmus “muusika” või “spordi” kategooriasse.    

Varia  

Varia kategooriasse on oodatud sündmused, mis ei sobitu spordi, muusika ega festivali kategooriatesse, kuid tegu on kindlal ajaperioodil toimuva ja kõikidele soovijatele tarbitava avaliku sündmusega. Antud kategooriasse sobivad avalikud matkad või vabaõhu tegevused, näitused, laadad, teemapäevad, perepäevad ning kultuuriüritused, mille fookuses ei ole vaid muusikaline etteaste.  

Elen Juurma

turismiinfosüsteemi spetsialist