Visit Estonia #kaerajaaning kampaania reeglid

Allikas: Joel Juht

Visit Estonia #kaerajaaning kampaania reeglid

 Visit Estonia #kaerajaaning TikToki kampaania reeglid

1. Kaerajaaning tantsu väljakutse (edaspidi kampaania) on meelelahutuslik tarbijamäng, mis kestab 21.12.2020 – 31.01.2021 ja seda korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood 90006006, Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, edaspidi korraldaja), kes on kampaania raames isikuandmete vastutav töötleja.


2. Kampaania auhinnaks on võitja valikul puhkusepakett Tallinnas või Viirelaiul 6-le, mis tuleb ära kasutada hiljemalt 31. mai 2021.
Auhinnaks olev puhkusepakett sisaldab:
- 2 ööd majutust (3 tuba) Tallinnas või Viirelaiul kuuele;
- 2 õhtusööki ja 2 lõunasööki kuuele;
- elamus kuuele;
- vajadusel hüvitatakse transpordi kulud(bussipiletid/praamipiletid või kütus tšeki alusel) elukohast Tallinnasse või Viirelaiule ja tagasi.
Puhkusepaketi kogumaksumus ei tohi ületada 1800 + 600* eurot.
*Lisaeelarve reisikulude katteks kui võitjaks osutub väljaspool Eestit elav tantsija.


3. Kampaania eesmärk on tõsta Eesti kui turismisihtkoha tuntust nii Eestis kui välismaal noorte ja täiskasvanute eagrupi seas.


4. Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kuid vähemalt üks puhkusepaketi kasutaja peab olema täisealine isik, kes kannab kogu vastutust puhkusepaketi ajal kogu grupi eest ja vastutab vajalike nõusolekute ja kooskõlastuste eest.


5. Selleks, et kampaanias osaleda, peab osaleja filmima üles #kaerajaaning kampaania tantsu ja postitama selle TikTok sotsiaalmeedia platvormile. #Kaerajaaning kampaania tants on leitav Puhka Eestis kampaanialehel ja @visitestonia kontol TikTokis. Auhinna loosimises osalemiseks peab video postituses:
5.1. kasutama #kaerajaaning muusikat, mis on leitav ja alla laetav @visitestonia TikToki kontolt ja siit;
5.2. sisaldama teemaviiteid #kaerajaaning #visitestonia – muusika ja teemaviidete järgi jälgib korraldaja kampaanias osalemisi;
5.3. tutvustama Eestit kui turismisihtkohta heas valguses. Kampaanias osalevas videos on kajastatud mõnda Eesti turismiobjekti, mille vaade või ümbrus postituse paistavad. Turismiobjektis sobib hästi näiteks linna keskväljak, kauni vaatega tänav, raba, rand, juga või vaatepunkt, galerii või muuseum vm;
5.4. olema avalik TikToki sotsiaalmeedia platvormil.
5.5. Video üleslaadija peab olema @visitestonia TikToki konto jälgija.


6. Videos võib osaleda ka grupina koos väljaspool Eestit asuvate tantsijatega. Kui võitjaks osutub väljaspool Eestit asuv tantsija, katab korraldaja lisaks puhkusepaketile sõidukulud Euroopa suurimatest rahvusvahelistest lennujaamadest Eestisse ja tagasi kuni 600 euro ulatuses. Korraldaja ei kanna Eestisse tulekuga või siin viibimisega seotud muid kulusid, va kampaania reeglite punktis 2 nimetatud puhkusepaketiga seotud kulud. Välisriigis viibiv võitja peab reisi alguse ajaks olema täisealine.


7. Tantsides siseruumides või suuremas grupis soovitame järgida Terviseameti nõudeid kanda maski.


8. Kampaanias raames üleslaetud videoid on korraldajal õigus avaldada ja jagada enda sotsiaalmeedia kanalites, veebilehel, uudiskirjades, pressiteadetes ja uudistes Eesti kui turismisihtkoha tuntuse suurendamiseks nii Eestis kui väljaspool Eestit.


9. Kampaanias osaleva video postitaja kinnitab, et kõik videos osalejad on andnud talle enda nõusoleku oma isikukujutisega video jagamiseks ja video hilisema kasutamisega reeglites nimetatud eesmärkidel EASi Visit Estonia kommunikatsioonis. EAS nõudmisel kohustub võitja esitama vastavad nõusolekud. Kui videos osalevad alaealised, annab nõusoleku lapse eest tema vanem või eestkostja.


10. Korraldaja valib välja võitja 10 kõige rohkem vaatamisi saanud video seast hiljemalt 05. veebruaril 2021. Iga video postitaja kohta arvestatakse üksnes 1 enim vaatamisi saanud video 10 parima hulga.


11. Auhinna võitja valimisel võetakse arvesse:
11.1. Turismiobjekti nähtavus ja äratuntavus videos (40% osakaal);
11.2. Video meeldimiste (inglise keeles likes) arv (30% osakaal);
11.3. Teostus: tants, hästi läbimõeldud lugu (inglise keeles storyline), põnevad elemendid, kostüümid jne (30% osakaal).


12. Võitja kuulutatakse välja Puhka Eestis kampaanialehel mitte hiljem kui 05.02.2021. Korraldaja võtab võitjaga ühendust TikToki platvormi sõnumites, et täpsustada auhinna kättetoimetamist ja puhkusepaketi kasutamisega seotud detaile.


13. Kampaania võitja peab auhinna kättesaamiseks korraldajale vastama või korraldajaga ühendust võtma 14 päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Kui kampaania võitja ei ole määratud aja jooksul korraldajaga ühendust võtnud ega korraldajale vastanud, on korraldajal õigus valida uus võitja.


14. Võitjal ei ole õigust auhinda kolmandale isikule edasi anda ega vahetada muu teenuse või toote vastu. Kui valitud võitja ei soovi auhinda ise kasutada või ei vasta kampaania reeglites kirjeldatud tingimustele, on korraldajal õigus valida uus võitja.


15. Puhkusepaketi kasutajate hulgas peab osalema vähemalt 1 täisealine vastutav isik. Võidust teavitamisel kontrollib korraldaja vastatava täisealise isiku olemasolu, kelle andmed esitab võitja korraldajale.


16. Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt kampaania käigus tekkinud kulude katmist.


17. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ega hankepartnerid; samuti ei osale kampaanias kampaania avavideo ja avavideo võtetel filmitud videoklipid.


18. Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on andmesubjekti nõusolek. Teil on õigus oma nõusolek millal tahes tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.


19. Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende muutmist või kustutamist, nende töötlemise piiramist ja nende ülekandmist ning esitada vastuväide nende töötlemisele. Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta leiab siit


20. Korraldajal on õigus muuta kampaania tingimusi, sealhulgas auhindu, teatades sellest kampaanialehel, kus on kirjas kampaania reeglid.


21. Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kindlaks määranud järgmistel tingimustel: kõik korraldaja tehtud otsused kampaania korraldamise kohta on lõplikud ja kehtivad kõigi osalejate kohta. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.


22. Kampaania korralduse ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata e-posti aadressile tourism@eas.ee seitsme päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile andmekaitse@eas.ee.


23. Kampaania korraldaja vaatab pretensioonid läbi seitsme päeva jooksul pärast nende kättesaamist ja teatab otsusest pretensiooni esitajale teates nimetatud e-posti aadressil.


24. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja soovi kampaanias osaleda ning nõustumist ja vastamist kehtestatud nõuetele ja tingimustele. Korraldaja ei vastuta osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud kampaania tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid ja/või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole Korraldaja põhjustatud. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus kampaania ja auhinnajagamine lõpetada, kui reegleid rikutakse või kui ilmnevad muud ettenägematud asjaolud (force majeure), teatades sellest avalikult kampaania veebilehel.


Projekti toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.


Viimati muudetud: 21.12.2020