public.homepage.logo
Horseback riding in KassariAllikas: Rivo Veber

Riikliku turismistrateegia eesmärgid ja tegevused

Strateegilised eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad aastateks 2022-2025

Turismistrateegia sündis koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning erialaliitude, sihtkohaorganisatsioonide ja teiste partneritega. Strateegia seab turismivaldkonnale strateegilised eesmärgid ja prioriteetsed tegevussuunad aastateks 2022-2025 ning toob välja neli valdkonda, millest lähtuvalt turismitoote arendustegevusei tehakse. Need valdkonnad on: kultuuriturism, toiduturism, loodusturism ja äriturism.

Strateegia üldine fookus on aidata Eesti turismimajandusel tulla toime COVID-19 pandeemia mõjudega ja kavandada tegevusi turismi elavdamiseks ning selle lisandväärtuse suurenemiseks ja turismiteenuste ekspordi võimalikult kiireks taastumiseks kriisieelse tasemeni. 

Seatud eesmärgid eeldavad arenguhüpet kogu Eesti turismisektoris:

  • Eesti kui nutikas ja roheline sihtkoht pakub terviklikku külastajateekonda ja kestlikku turismitoodet
  • Eestisse reisivad teadlikud ja aega väärtustavad külalised, kes hindavad meie kultuuri- ja looduspärandit
  • Külastaja viibib Eestis kauem, lahkub rahulolevana ja plaaniga siia naasta
  • Eesti turismisihtkohtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ja sektoris toimub sisuline koostöö 

Strateegia 2025. aasta visioon on, et Eesti turismisektor on elujõuline ja kohanemisvõimeline.

Strateegia eest vastutab MKM, selle peamine elluviija on Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA turismiosakond ja turisminõukojana on kaasatud turismisektor koos valdkondade esindajatega. Turisminõukoda jälgib regulaarselt tegevuskeskkonda ja -suundi, see loob võimaluse reageerida kiiresti muudatustele ning tegevusi kohandada või täiendada.