public.homepage.logo
Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklassAllikas: Visit Estonia

Turismiettevõtete teenusedisaini meistriklass

Loome välisturgudele suunatud unikaalseid turismiteenuseid koostöös professionaalsete teenusedisaineritega

Kui soovite arendada oma turismiteenuseid välisturgudele koostöös professionaalsete teenusedisaineritega, siis ootame teid osalema teenusedisaini meistriklassi! 

 • Meistriklassi tulemusena valmib välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp
 • Koolitustel õpite kasutama teenusedisaini kui strateegilise juhtimise tööriista
 • Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi - seni programmis osalenud ettevõtete sõnul suur lisaväärtus ehk kogemuste jagamine teiste ettevõtetega ning üheskoos klienditeekonna üleste teenuste pakkumine

Iga grupi parimale projektile preemiafond 5000 eurot!

Meistriklassi sisu

Teenusedisaini meistriklassi ühes grupis on kuni 12 turismiettevõtet, igast ettevõttest ootame osalema 2-3 inimest. 

Meistriklassi programm kestab 4 kuud ning koosneb avapäevast, disainiauditist, viiest koolituspäevast, iseseisvast tööst koos teenusedisainerist mentoriga ja lõpusündmusest. 

Koolituspäevad on üles ehitatud topeltteemandi mudelile:
avasta — kirjelda — arenda — valmista.
Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö, mis on ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel. Koolitustel keskendutakse praktilistele näidetele.

Koolitused toimuvad Tallinnas, Palo Alto Club'is ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Palo Alto Club teenusedisani meistriklass

Allikas: Palo Alto Club

Ajakava

 • 08.05. Avapäev, tutvume teiste ettevõtetega ja teenusedisaineritest mentoritega.
 • 13. - 27.05. Disainiaudit (maht 20 tundi). Mentor kaardistab ettevõtte hetkeolukorra ja kitsaskohad.
 • 29.05. Koolituspäev 1: inspiratsioonipäev disainilainele jõudmiseks. Ülevaade teenusedisainist ja disainmõtlemisest. Turismi megatrendid ja innovatsioon sektoris. Turismiteenuste ligipääsetavus ja kestlike põhimõtete rakendamine teenuste disainimisel. 
  Koolitajad: Daniel Kotsjuba, Madeleine Tults, Harri Moora
 • 12.06. Koolituspäev 2: Avasta
  Lähme süvitsi kliendi/külastaja ehk kasutaja "kingadesse", et hilisemas etapis disainida õige teenus õigele sihtgrupile. Kasutajauuringute võimalused ja saadud info põhjal taipamiste kaardistamine ning empaatiakaartide loomine.
  Koolitaja: Daniel Kotsjuba
 • 28.08. Koolituspäev 3: Kirjelda
  Kolmanda koolituspäeva eesmärk on jõuda arusaamiseni, kus ollakse ja milliste probleemide ja kitsaskohtade lahendamisega tuleb tegeleda ning miks on see oluline kliendi vaatest. Koolitusel käsitleme persoonasid ja õpime looma kliendi kasutajateekonda ning teenuseplaani.
  Koolitaja: Dan Mikkin
 • 18.09. Koolituspäev 4: Arenda
  Neljanda koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele praktilised võtted, kuidas genereerida uusi ideid, kuidas neist õiged välja valida ning kujundada väärtuspakkumine.
  Koolitajad: Kairi Loomet, Kadi Raudsepp.
 • 02.10. Koolituspäev 5: Valmista
  Viimase koolituspäeva eesmärk on anda teadmised ja oskused oma ideede ellu viimiseks läbi prototüüpimise ja testimise. Kuidas leida oma USP (unique selling point) ja kuidas seda kommunikeerida klientidele läbi storytellingu.
  Koolitajad: Veiko Raime, Kristina Põldots või Elmo Soomets, Allan Valm
 • 06.11. Lõpusündmus. Osalevad ettevõtted tutvustavad meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Žürii poolt edukaimaks hinnatud ettevõte võidab 5000 eurot valminud projekti elluviimiseks!

Keda ootame osalema?

Ootame osalema vähemalt 3 aastat tegutsenud juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid, kelle ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine - s.h kes pakuvad majutus- ja toitlustusteenuseid; spaa- ja taastusraviteenuseid; konverentsiteenuseid; reisiettevõtja teenuseid; giiditeenuseid; meelelahutusteenuseid, sh muuseumid, atraktsioonid, teemapargid, kultuuri- ja spordisündmused; aktiivse puhkuse ja rekreatsiooni teenuseid.

Soovitame ettevõttest kaasata 2-3 tiimi liiget. Ootame meistriklassi osalema ettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise kaasabil.

Teenuses osalemise tingimused

 • Programmis osalemistasu on 500 eurot + käibemaks. Osalemistasu sisaldab ettevõtte kuni kolmele esindajale meistriklassi programmis osalemist.
 • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava vähese tähtsusega abi (VTA) jäägi olemasolu. Ettevõttele/organisatsioonile määratakse VTA-d 15 223 eurot. Ettevõtte VTA jääki saate kontrollida Rahandusministeeriumi veebilehelt.
 • Osaleva ettevõtte maksuvõlg ei tohi olla suurem kui 100 eurot või see on ajatatud.
 • Osaleva ettevõtte äritegevus ei tohi olla seotud Venemaaga ega Valgevenega.
 • Teenusedisaini meistriklassi 2. gruppi kandideerimise tähtaeg on 15.04.2024 kell 23:30. Kõigi kandidaatidega toimub lühike veebi teel intervjuu, millega hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EISi turismiosakonna hindamiskomisjon.

Lisainfo ja küsimused

Ave Pill
ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht
ave.pill@eas.ee
+372 5850 8793

Visit Estonia partneriteks teenusedisaini meistriklassi elluviimisel on InterAct Projektid & Koolitus OÜ, Loome Disain OÜ ja Palo Alto Club.

Teenust kaasrahastab Euroopa Liit.

Kaasrahastanud Euroopa Liit

Allikas: Kaasrahastanud Euroopa Liit