Tallinna Vene Muuseum

Tallinna Vene Muuseum uurib ja tutvustab vene kultuuri Eestis, loob tingimused Eesti vene kultuuriväärtuste hoidmiseks, kogumiseks, taastamiseks ja eksponeerimiseks.
Muuseumihoone remondi ja muuseumikogude täiendamise ajal korraldab muuseum ekskursioone ja haridustööd koostöös Peeter I majamuuseumiga.

Tallinna Vene Muuseum uurib ja tutvustab vene kultuuri Eestis, loob tingimused Eesti vene kultuuriväärtuste hoidmiseks, kogumiseks, taastamiseks ja eksponeerimiseks.
Muuseumihoone remondi ja muuseumikogude täiendamise ajal korral

Omadused