Vene Kultuurikeskuse hoone Tallinnas

Vene Kultuurikeskus (endine Tallinna Laevastiku Ohvitseride Maja) ehitati peale II Maailmasõda 1954.a.

Tallinnas asus siis veel Balti Laevastiku Peastaap. Neoklassitsistlikku arhitektuuri markeerib kolmnurkse frontooniga ning kuue neljatahulise korintose kapiteeliga sammastatud peafassaad.

Ka näeb interjöörides suurt sõjamarinistlikku maalikogu ning saali laes sõjalaevastiku teemalist ümarplafoon-maali. Praegu tegutseb hoones ligi 30 erižanrilist loomingulist kollektiivi. Ka toimuvad siin regulaarselt erinevad üritused ja kontserdid.

Kultuurimälestiste riiklik register

Vene Kultuurikeskus (endine Tallinna Laevastiku Ohvitseride Maja) ehitati peale II Maailmasõda 1954.a.

Tallinnas asus siis veel Balti Laevastiku Peastaap. Neoklassitsistlikku arhitektuuri markeerib kolmnurkse frontooniga nin

Omadused
Uudiskiri