Kasutustingimustega nõustumine

Üldised tingimused

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) Turismiinfosüsteemi (edaspidi TIS) andmebaasi andmete kasutaja (edaspidi Kasutaja) kohustub järgima alljärgnevaid TIS andmebaasi kasutamistingimusi (edaspidi Kasutamistingimused):

 1. EAS annab õiguse kasutada TIS andmebaasi andmeid vastavalt kirjeldatud veebiteenuse kasutusjuhendile https://www.puhkaeestis.ee/et/veebiteenus
 2. EAS väljastab Kasutajale kasutusõiguse (kasutajatunnus ja parool).
 3. EASil on õigus kasutusõigust piirata kui Kasutaja ei täida Kasutamistingimusi.
  Kasutaja kinnitab, et ta on nõus Kasutamistingimustega.
 4. Kasutaja kinnitab, et ei teeni TIS andmebaasi andmete kasutamise läbi otsest müügitulu.
 5. Kasutajal ei ole lubatud ilma EAS nõusolekuta kasutada TIS andmebaasi ettevõtjate kontaktandmeid turundustegevusteks ja oma teavituste (sh e-mailid ja tekstisõnumid) edastamiseks.
 6. Kasutajal ei ole lubatud ilma EAS nõusolekuta TIS andmebaasi andmeid avalikustada või edastada kolmandatele osapooltele.
 7. Kasutaja on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima isikuandmete kaitse üldmääruses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatut.
 8. Kasutaja kohustab viitama oma rakenduses eestikeelsetel sisulehtedel andmete algallikale www.puhkaeestis.ee ning võõrkeelsetel sisulehtedel aadressile www.visitestonia.com vastavalt etteantud juhendile (vt täpsemalt "Viitamise juhend").
 9. Visit Estonia viide peab veebilehel olema alati nähtav (nt jaluses, päises, külgveerus), olenemata veebilehe sisulehtede muutumisest.
 10. Juhul, kui Kasutaja soovib loobuda TIS andmebaasi andmete kasutamisest, kohustub ta sellest teavitama e-posti aadressil: abi@puhkaeestis.ee.
 11. Kasutamistingimuste rikkumisel on EASil õigus peatada või lõpetada Kasutaja poolt TIS andmebaasi andmete kasutamine, teavitades sellest Kasutajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 12. Kasutusõiguse lõppemisel on Kasutaja kohustatud koheselt lõpetama TIS andmebaasi andemete esitamise enda poolt hallatavas rakenduses.
 13. EAS ei kanna veebiteenuse arendamisega seotud Kasutaja poolseid arenduskulusid.

Viitamise juhend

1. Lingi www.puhkaeestis.ee ja www.visitestonia.com kasutamine:

1.1 Kasuta lingi nimena „visit estonia“. Lingid peavad viitama vastavale visitestonia.com keelele:

eesti keeles https://www.puhkaeestis.ee/et/;

inglise keeles https://www.visitestonia.com/en/

saksa keeles https://www.visitestonia.com/de;

läti keeles https://www.visitestonia.com/lv;

rootsi keeles https://www.visitestonia.com/sv;

vene keeles https://www.visitestonia.com/ru;

soome keeles https://www.visitestonia.com/fi


1.2 Lingi alt-tagina kasutada:

eesti keeles „Eesti ametlik turismiinfo“

inglise keeles "Official Estonia tourist information website"

soome keeles „Viron virallinen matkailusivusto“

rootsi keeles „Officiell hemsida för Estlands turistinformation“

saksa keeles „Offizielle Tourismus-Seite Estlands“

vene keeles „Официальный туристический информационный сайт Эстонии“

läti keeles „Oficiālā Igaunijas tūristu informācijas vietne”

1.3 Veebilehele lisatav link peab olema aktiivne.


2. Logo kasutamine:

Sobiv logo on võimalik alla laadida failidena veebilehelt https://toolbox.estonia.ee/

2.1 Logo võib eelneval kokkuleppel EASiga võimalik kohandada vastavalt oma veebilehe kujundusele.

2.2 Logole peab olema lisatud link ja see peab olema aktiivne.

2.3 Kasutatavad lingid peavad viitama vastavale visitestonia.com keelele:

eesti keeles https://www.puhkaeestis.ee/et/;

inglise keeles https://www.visitestonia.com/en/

saksa keeles https://www.visitestonia.com/de;

läti keeles https://www.visitestonia.com/lv;

rootsi keeles https://www.visitestonia.com/sv;

vene keeles https://www.visitestonia.com/ru;

soome keeles https://www.visitestonia.com/fi

2.4 Lingi alt-tagina kasutada:

eesti keeles „Eesti ametlik turismiinfo“

inglise keeles "Official Estonia tourist information website"

soome keeles „Viron virallinen matkailusivusto“

rootsi keeles „Officiell hemsida för Estlands turistinformation“

saksa keeles „Offizielle Tourismus-Seite Estlands“

vene keeles „Официальный туристический информационный сайт Эстонии“