Väätsa looduskaitseala matkarada

3 km pikkune Väätsa matkarada asub Väätsa looduskaitsealal Järvamaal. Kaitseala eesmärgiks on rabade, siirdesoode ja rabametsade kaitse.

Matkaraja algus on tähistatud infotahvliga.

Liikudes Väätsa matkarajal saab näha lõiku iidsest Paide-Tallinna taliteest. 1,2 km pikkusel rabalõigul on talitee hästi säilinud. Talitee kohal on turbalasundi keskmine paksus üle 3 m.

Mõisa ajal ühendati raba keskosas olevad laukad kraavidega, mis on nähtavad tänaseni, et niisutada Lokuta jõe ülemjooksul olevaid loodheinamaid. Muudetud veerežiimiga laugaste vahelist ala katab harva esinev 100 aastane rabamännik. 

3 km pikkune Väätsa matkarada asub Väätsa looduskaitsealal Järvamaal. Kaitseala eesmärgiks on rabade, siirdesoode ja rabametsade kaitse.

Matkaraja algus on tähistatud infotahvliga.

Omadused
Uudiskiri