Väliskülastajate uuring 2015-2016

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Väliskülastajate uuring on valikuuring, millega kogutakse infot Eestist lahkuvatelt vähemalt 15-aastastelt välisriikide elanikelt silmast-silma intervjuuna.

KÜSITLUSPERIOOD: 2015.a. uuring toimus 1.07-11.08 ja 16.11-13.12.  2016.a. uuring toimus sarnasel ajavahemikul: 1.07-11.08 ja 14.11-11.12. NB! Uuringu tulemused on üldistatavad ainult küsitlusperioodidel Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kogu aasta jooksul  (s.t. kõigil hooaegadel) Eestis käinud väliskülastajatele. Seetõttu on järgnevalt esitatud andmed ainult suvise ja talvise etapi kohta eraldi. 

Ülevaates on esitatud andmed 10 suurema osatähtsusega elukohariigi turistide kohta: Soome, Rootsi, Norra, Venemaa, Läti, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia, Prantsusmaa.

Eestis ööbinud välisturistid 2015.-2016.a. väliskülastajate uuringu põhjal

NB! Väliskülastajate uuringu tulemused USA, Hiina ja Jaapani turistide kohta on esitatud kaugturgude ülevaadetes, mis asuvad alamlehel Turismiuuringud välisriikides.