Väliskülastajate uuring 2015-2016

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Väliskülastajate uuring on valikuuring, millega kogutakse infot Eestist lahkuvatelt vähemalt 15-aastastelt välisriikide elanikelt silmast-silma intervjuuna.

KÜSITLUSPERIOOD: 2015.a. uuring toimus 1.07-11.08 ja 16.11-13.12.  2016.a. uuring toimus sarnasel ajavahemikul: 1.07-11.08 ja 14.11-11.12. NB! Uuringu tulemused on üldistatavad ainult küsitlusperioodidel Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kogu aasta jooksul  (s.t. kõigil hooaegadel) Eestis käinud väliskülastajatele. Seetõttu on järgnevalt esitatud andmed ainult suvise ja talvise etapi kohta eraldi. 

Eestis ööbinud Soome, Rootsi, Norra, Venemaa, Läti, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, Itaalia ja Prantsusmaa turistid 2015.-2016.a. väliskülastajate uuringu põhjal

Kuna Läti piiril ei ole võimalik küsitleda piisaval arvul Läti elanikke ja suure tõenäosusega ei ole seal võimalik ka piisavalt erinevaid külastajate segmente hõlmata, küsitleti Läti elanikke lisaks piiriületuskohtadele ka Tartus Ahhaa keskuses, Lottemaal ja Pärnu spaades.

Ahhaa keskuses, Lottemaal ja Pärnu spaades vastanud Läti turistid (2015-2016)

Detailsemad tulemused Vene turistide kohta (reisieesmärkide ja elukoharegiooni lõikes) 

NB! Väliskülastajate uuringu tulemused USA, Hiina ja Jaapani turistide kohta on esitatud kaugturgude ülevaadetes, mis asuvad alamlehel Turismiuuringud välisriikides.