Väliskülastajate uuring 2014-2015

Väliskülastajate uuringu tegi Statistikaamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel. Väliskülastajate uuring on valikuuring, millega kogutakse infot Eestist lahkuvatelt vähemalt 15-aastastelt välisriikide elanikelt silmast-silma intervjuuna.

KÜSITLUSPERIOOD: 2014.a. uuring toimus 1.08–11.09.2014 ja 17.11–14.12.2014,  2015.a. uuring toimus 1.07-11.08.2015 ja 16.11-13.12.2015. 

NB! Uuringu tulemused on üldistatavad ainult küsitlusperioodidel Eestis käinud väliskülastajatele; uuringu tulemusi ei saa üldistada kogu aasta jooksul  (s.t. kõigil hooaegadel) Eestis käinud väliskülastajatele. 

Eestis ööbinud välisturistid 2014.-2015.a. väliskülastajate uuringu põhjal 
Läti turistid 2014.-2015.a. väliskülastajate uuringu põhjal