Sise- ja väliskülastajate statistika omavalitsustes 2017. a ja 2018. a

Allikas: Rasmus Jurkatam

Allikas: Rasmus Jurkatam

Sise- ja väliskülastajate statistika omavalitsustes 2017. ja 2018. aastal

Mobiilpositsioneerimise andmete põhjal koostatud kaardirakenduses on toodud sise- ja väliskülastajate statistika omavalitsustes 2017. ja 2018. aastal. Kaardirakendused näitavad 2 liiki andmeid:

KÜLASTAJAD – andmed on kuude kaupa ja aasta kohta kokku (2017 ja 2018):

  • Väliskülastajad 18 riigist: % Eestis käinud väliskülastajatest, kes külastas antud sihtkohta (protsendina).
  • Siseturistid: sihtkohta külastanute arv (absoluutarvuna).
  • Iga sihtkoha puhul saab vaadata ka külastuste jagunemist ööbimise järgi: a) ööbimisega reis, millel ööbiti antud sihtkohas; b) ööbimisega reis, millel ööbiti mõnes teises sihtkohas; c) ühepäevareis.

TEEKONNAD SIHTKOHTADE VAHEL – kuude kaupa (2017 ja 2018):

  • Väliskülastajad 18 riigist: % antud sihtkohta külastanutest, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (protsendina).
  • Siseturistid: antud sihtkohta külastanute arv, kes külastas sel teekonnal teisi sihtkohti (absoluutarvuna).
  • On võimalik vaadata teekondi enne ja pärast antud sihtkoha külastust eraldi (või mõlemaid koos).

NB! Sihtkoha külastus tähendab seal viibimist vähemalt 2 tundi.

Interaktiivne kaardirakendus

Kaardirakenduse lisamaterjalid ja juhendid