Läti elanikkonna reisieelistused ja huvi Eestisse reisimise vastu: interaktiivne töölaud

Allikas: Ken Oja

Läti elanikkonna reisieelistused ja huvi Eestisse reisimise vastu

Läti elanikkonna veebiküsitlus toimus 24.-28.05.2021. Küsitluse korraldas EASi tellimusel Läti uuringukeskus SKDS. Uuringu üldkogum on Läti alaline elanikkond vanuses 18-74. Vastanute arv: 1005.

Lehtedel Results: Question ja Results: Preferences saab vaadata tulemusi üksikute küsimuste kaupa (nt millal käisid Läti elanikud viimati Eestis vanuse, rahvuse, elukoharegiooni, sissetuleku jm tunnuste kaupa).

Lehel Results: Category saab võrrelda segmente nt vanuse, elukoharegiooni, sissetuleku, eelmiste reiside jm tunnuste kaupa (nt Riia elanikud võrreldes Kurzeme elanikega).

Lehel Results: Custom Category saab filtreerida tulemusi korraga mitme tunnuse alusel (nt 18-24 a. Riia elanikud).

Lehel Google Analytics: Latvia on võimalik saada üldist demograafilist infot visitestonia.com veebikülastajate kohta, kelle asukoht on Läti (vanusegrupid; sugu; regioon; allikas, kust külastaja tuli; vahend; huvigrupp, millesse külastaja Google'i andmetel kuulub). Eraldi saab filtreerida nende demograafiliste näitajate kaupa lehe külastuste arvu (ka unikaalseid) ning keskmist lehel viibitud aega.

Parima kasutuskogemuse saamiseks soovitame töölauda kasutada arvutis ning avada töölaud täisekraani vaates. Samuti palun varu veidi kannatust, kuniks töölaud laeb andmeid.