Allikas: Reimo Roonet/Visit Estonia

Eurooplaste lähiaja reisiplaane mõjutavad Ukraina sõda ja majanduslangus

Euroopa Turismikomisjoni värske uuring võtab vaatluse alla kümne Euroopa riigi elanike lähiaja reisiplaanid. Küsitlus toimus septembris Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal Hispaanias, Itaalias, Poolas, Austrias, Šveitsis, Hollandis ja Belgias ja küsitletutelt uuriti nende sügistalviste reisikavatsuste kohta.

Uuringust ilmneb, et 68% eurooplastest plaanib perioodil oktoober-märts teha vähemalt ühe välisreisi. Aasta tagasi samal ajavahemikul kavatses reisile minna 70% vastanuist. „Naaberriikide külastamine on endiselt inimeste esimene reisivalik (32%) ning teisel kohal on mõne teise, oma kodumaaga mitte piirneva, Euroopa riigi külastamine (28%)," sõnas Visit Estonia turismiuuringute koordinaator Piret Kallas.

Pooled eurooplastest plaanivad oma järgmise reisisihtkohta minna lennukiga. Samal ajal on kasvanud valmidus kasutada reisimiseks rongi või bussi. „Eurooplaste valmisolek kasutada välismaale minekul rongi või bussi on kõrgem kui mullu," tõdes Kallas. „17% uuringus osalenuist märkis, et kaalub just neid transpordiviise. Aasta tagasi oli see näitaja 12%. Seega on suurenenud eelistus kasutada keskkonnasõbralikumaid alternatiive, samal ajal kui nende arv, kes eelistaks reisida autoga, on aastaga vähenenud kolmandikult veerandile."

Mille põhjal valitakse reisisihtkoht? Peamised argumendid sihtkoha valikul on hea ilm (19%), head pakkumised (17%) ja sõbralikud kohalikud inimesed (12%). Selles osas aastatagusega suurt midagi muutunud pole.

Reisimisel on kõige suuremaks takistuseks euroala kõrge inflatsioon (22%), mis on kõvasti kergitanud reisihindugi, ning inimeste majanduslik toimetulek (16%). Mure äärmuslike ilmaolude pärast (14%) on praegu oluliselt suurema mõjuga tegur, kui võrrelda näiteks mais tehtud uuringuga, mil ekstreemsete ilmaolude mõju inimeste reisiplaanidele oli poole väiksem (7%).

Kui aga vaadata eurooplaste rännukavatsusi lähikuudel, siis tuleb Kallase sõnutsi paratamatult tõdeda, et majanduslangus jääb veel mõneks ajaks Euroopa turismi pärssima. „22% eurooplastest eelistab kulude kokkuhoiuks reisida madalhooajal. 13% reisib sihtkohta, mis on taskukohasem ning 13% broneerib oma reisi ja muud sellega seotud tegevused pikemalt ette. Uuringust tuli välja, et Ukrainas jätkuv sõda mõjutab 37% eurooplaste reisiotsuseid. Päris märkimisväärne hulk vastanuid (13%) ütles, et väldib reisimist sõjapiirkonda jäävatesse riikidesse," lausus Kallas.

Täismahus uuringlühikokkuvõte ja pressiteade