Kõige külastajasõbralikuma muuseumi auhinna Rotilõks sai Tallinna Linnamuuseum

Allikas: Visit Tallinn, Kadi-Liis Koppel

4. juuni 2021

Iga-aastase parimate muuseumite tunnustamise raames võitis Visit Estonia kõige külastajasõbralikuma muuseumi eriauhinna Rotilõks Tallinna Linnamuuseum.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik tõi muuseumirottide auhinnatseremoonial välja, et muuseumid on olnud kriisiaastal turismiarendajatega paljuski sarnases olukorras. Sidet potentsiaalsete külastajatega on tulnud hoida äärmiselt raskele ajale vaatamata. Kui turismiarenduskeskuse aasta märksõna on olnud virtuaalturundus, siis muuseumidel virtuaaltuurid – ning virtuaaltuurid on aidanud virtuaalselt huvi hoida ka Eestisse ja Eestis reisimise vastu.

Külastajaauhinna kandidaadi otsimine oli mõjutatud kriisiaasta külastajastatistikast. Väliskülastajaid enam ei saabunud, kogu lootus vähegi turismisektoril elu sees hoida langes siseturismile. Siseturismi aga harrastavad kõige enam pealinna elanikud, kes reisivad siis kodulinnast välja. Ehk kokkuvõttes räsis turismi kukkumine kriisiaastal Tallinna kõige enam.

Seetõttu vaadati muuseumi järele, mis võiks anda oma tubli panuse Tallinna külastajanumbrite taastumisse ning köita nii kultuurihuvilise siseturisti kui ka välisturisti huvi.

Valik langes Tallinna Linnamuuseumi kasuks, mis on viimasel ajal inimestele Tallinna järjest enam avanud. Näiteks on mitu eri objekti on ühendatud kindlustusmuuseumiks, et anda külastajale terviklikum pilt Tallinna ajaloost, ning kuulsatesse bastionikäikudesse, mis alustasid korraldatud ekskursioonidega, pääsevad nüüd ka üksikkülastajad. „Eriti väärivad aga tunnustust algatused, millega muuseum on tulnud kiviseinte vahelt oma publiku sekka. Ajalugu ootamatute nurkade alt valgustades on korraldatud välinäitusi ja põnevaid tuure: Kalamaja ajalugu räägivad linnaruumis pildid perealbumitest, tuurid kutsuvad avastama ka pealinna kriminaalset ja kõlvatut poolt. Mida loomingulisem lähenemine, seda suurem panus ka külastajanumbrite taastumisse,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Loe Postimehe kultuurirubriigist peale Rotilõksu auhinna ka teiste Muuseumirottide kohta

Tallinna Linnamuuseumi rõõmus seltskond Kuressaares Muuseumirottide jagamisel

Foto: Eve Rand, Muinsuskaitseamet