Allikas: Virgo Haan

Uuring: Itaallased ühitavad Eestisse tuleku enamasti Soomes käiguga

Itaalia inimesed kombineerivad Eesti külastuse pigem Soomega kui teiste Balti riikide külastusega, selgub EASi ja KredExi ühendasutuse tellitud värskest uuringust. Küsitlusuuring võttis luubi alla, millised Itaalia elanikkonna grupid on tõenäolisemalt huvitatud Eestisse reisimisest, miks Eesti neid huvitab või ei huvita, kuidas reise broneeritakse ning milline on teadlikkus Eestist ja Eesti kui puhkusesihtkoha maine Itaalias.

Uuringus osalemise kutse saadeti Itaalia elanikkonna veebipaneeli liikmetele vanuses 18-79. Esimesele filterküsimusele kavatsuste kohta teha lähema kolme aasta jooksul vähemalt ühe ööbimisega puhkusereise välismaale vastas jaatavalt 1238 inimest ning nemad vastasid ka edasisele küsimustikule.

Nagu uuring näitab, seovad itaallased Eesti külastuse enamasti Soome reisiga – Eestis käinutest pool on ühtlasi käinud Soomes ning 31% on käinud ühtlasi Lätis ja 21% Leedus. „Seega kombineerivad Itaalia inimesed Eestit Soome külastusega oluliselt rohkem kui teiste Balti riikide külastusega," tõdeb Visit Estonia turismiuuringute koordinaator Piret Kallas. „Ilmselt on osa jaatavalt vastanud itaallasi käinud Eestis Läänemere kruiisiga, mis hõlmab muuhulgas nii Helsingi kui ka Tallinna külastust. Samuti võis osa vastanuid kas Helsingis või Tallinnas viibides teha lühireisi üle Soome lahe."
Mis puudutab itaallaste teadlikkust Eestist, siis üldiselt ollakse teadlikud - 37% vastajaist teab Eesti nime ja asukohta, 36% teab nimest ja asukohast isegi enam ning veel 5% teab enda hinnangul Eestist päris palju. Vaid 4% vastajaist ütles, et ei tea Eestist midagi.
Itaallaste huvi Eestisse reisida võib kõnealuse uuringu põhjal pidada päris suureks. Kogunisti 86% vastanuist märkis, et on huvitatud Eestisse tulekust ning samal tasemel (87%) on ka huvi Soome reisida. Läti ja Leedu suhteski on reisihuvi üsna kõrge (vastavalt 78% ja 73%).

Samas möönab Kallas, et kuigi itaallaste huvi Baltimaid ja Soomet väisata on suhteliselt tugev, ei pea kaugeltki kõik huvilised tõenäoliseks, et nad ka tegelikult lähema kolme aasta jooksul siia piirkonda tuleksid. Kõigist vastanutest arvas vaid 13%, et reisivad väga tõenäoliselt lähema kolme aasta jooksul Eestisse ja 46% pidas seda perspektiivi üsna tõenäoliseks. Samas 42% vastajaist pigem ei pea seda tõenäoliseks. „Seega on vastajatel üldiselt positiivne eelhoiak, kuid reisiotsuse tegemiseks vajavad nad täiendavat infot ja inspiratsiooni," nendib Kallas.

Neilt, kes on Balti riikidest huvitatud, küsiti lahtises küsimuses huvi põhjust. Levinuimad põhjused on kultuur, ajalugu ja traditsioonid, neid nimetas kolmandik vastanuist. Keskmisest rohkem nimetasid seda kõrgema haridusega ja üle 4000-eurose sissetulekuga vastajad. 24% ütles, et Balti riigid tunduvad põnevad ja inspireerivad. Huvipakkuvaks peetakse ka teistsugust loodust (18%). 12% ütles, et neile lihtsalt meeldib reisida ja avastada uusi riike või võimalikult paljusid riike. Seega võiks käia vahelduseks ka Balti riikides, et näha midagi uut.

Need, kellele Balti riigid huvi ei paku, tõid enim põhjuseks selle, et need riigid lihtsalt ei tundu atraktiivsed (23%). Tihti on see seotud eelistusega külastada (lähiajal või üldiselt) pigem teist tüüpi sihtkohti (19%). Olulist rolli mängivad ka kliima (12%) ja asukoht Venemaa lähedal, mis on seotud turvalisuse ning sõjaohuga (11%). Vaid 5% mittehuvitunutest tõi põhjusena välja, et neil pole selle piirkonna kohta piisavalt infot, mis inspireeriks neid sinna reisima," märgib Kallas.

Välisreisi planeerimisel on populaarseimad inspiratsiooniallikad reisiarvustuste veebisaidid, mida nimetas pea pool (48%) ja Google või muud otsingumootorid (47%). Järgnesid reisifirmad (43%) ning sihtkohtade ametlikud turismilehed (39%). Vanusegruppide võrdluses joonistusid eelistused välja nii: 18-24aastased nimetasid enim sotsiaalmeediat (48%) ja seejärel otsingumootoreid (45%). 25-54aastased tõid kõige olulisematena välja otsingukeskkondi ja reisiarvustuste veebisaite. 55-64aastastel olid esikohal reisiarvustuste veebisaidid (49%) ja sihtkohtade ametlikud kodulehed (48%) ning 65-79aastastel reisifirmad (51%) ja sihtkohtade ametlikud kodulehed (48%).

Uuringu „Itaalia elanikkonna turismialane küsitlus" viis EASi ja KredExi ühendasutuse tellimusel läbi osaühing RAIT Faktum 2023. aasta sügisel, 24. oktoobrist 3. novembrini.

Täismahus uuringuga saab tutvudaSIIN.