Turismiarenduskeskuse esindajad kohtusid aukonsulitega Viinis

Allikas: Visit Estonia

21. veebruar 2022

Läinud nädalal korraldasid EV suursaatkond Viinis ja EV suursaatkond Prahas kohtumisürituse Eesti aukonsulitele Austriast, Šveitsist, Slovakkiast, Tšehhist, Sloveeniast ja Horvaatiast. Kohtumisel osalesid ka Visit Estonia turunduse valdkonnajuht Heili Klandorf-Järvsoo ning esindaja saksakeelsetes (nn DACH) riikides Evely Baum-Helmis.  

Aukonsulid on Turismiarenduskeskusele väga oluline partnervõrgustik piiri taga, keda oma tegemistega regulaarselt kursis hoiame. Turismiuudised lähevad välja aukonsulite võrgustikule perioodiliselt saadetavas uudiskirjas ning lähiajal plaanime neile korraldada äriturismi teemalise veebiseminari.

Kohtumisel Viinis inspireeris Heili aukonsuleid ettekandega Visit Estonia sõnumistrateegia teemal, Evely toetas omalt poolt network’ides ja arvukatele praktilistele küsimustele vastates: lennuühendused, partnerid eri riikides, Eesti turismi seis, reisimotivatsiooni tekitavad tooted jm. „Põnevaks kujunes vestlus ühe aukonsuli abikaasaga, kelle firma tegelebki reisikorraldusega ning kes andis väga palju kasulikku taustainfot reisijate eelistuste kohta,“ tõi Evely näite.

Heili rõhutas järjepidevat kontakti Eesti aukonsulitega: „Aukonsulid on välisriikides mõjukad Eesti loo jutustajad, kelle teadmised ja hoiakud kujundavad suhtumist meisse. Eestist kui turismisihtkohast ühtset lugu rääkides kõlab meie hääl koos kaugemale ja on valjem.“

Parempoolsel fotol vasakult EV suursaadik Austrias Toomas Kukk, Turismiarenduskeskuse esindaja DACH riikides Evely Baum-Helmis, turunduse valdkonnajuht Heili Klandorf-Järvsoo ning EV suursaadik Tšehhis Gita Kalmet.