Allikas: Visit Estonia

Rutiinse töö automatiseerimine jätab rohkem aega turismiteenuste arendamiseks

Kui turismiettevõtja mõistab digitaliseerimise vajalikkust - seda, et kliendid tahavad digikanalites teenuseid broneerida - võiks ta kasutada digimentorluse teenust. Suure osa turismiteenustest saab panna automaatselt toimima ning rutiinsest liinitööst vabanenud aja suunata turundustegevustesse, uute klientide leidmisse ja teenuse arendamisse.

Eesti Kaevandusmuuseum liitus mullu Visit Estonia digimentorluse teenusega soovist liikuda teenuste arendamisel õiges suunas. „Teadsime, et meil on vaja teenuseid arendada, ent puudus teadmine, millised on uued võimalused ja milliseid prioriteete seada," meenutab Eesti Kaevandusmuuseumi tegevjuht Etti Kagarov.
Nüüd, kus viis kuud kestnud programm koos mentor-konsultandi Juhan Pukiga on ühele poole saanud, küsime, kas digimentorlus tõi Ida-Viru ühele tuntumale ja suuremale turismiobjektile oodatud tulemuse. Etteruttavalt võib öelda, et jah tõi, aga lõplikult saab tulemust hinnata, kui teenuse käigus loodud muuseumi digitaliseerimise teekaart on realiseerunud. Uuenduste elluviimiseks on kavandatud kolm aastat.

Süsteemne lähenemine
Kaevandusmuuseum seadis teenusele minnes eesmärgiks kasvatada uuel hooajal klientide hulka eelmise hooajaga võrreldes 20%, seda nii era- kui ärikliendi segmendis. „See tähendab muuseumile protsesside efektiivsemaks muutmist ning digitaalsete lahenduste aktiivsemat ja sihitumat kasutamist. Meil tuleb võimalikult palju rutiinseid töid automatiseerida, et töötajad saaksid tegeleda otseselt käibekasvule suunatud tegevustega," räägib Kagarov.

Konkreetsemalt ajendas mäluasutust digimentorlust kasutama soov uuendada oma broneerimissüsteemi, mis praegu ei võimalda broneerida pakette ja lisateenuseid. Samuti soov koguda statistikat, et teha andmepõhiseid otsuseid, uuendada digitaalset ekspositsiooni, digitaliseerida maa-alustele tuuridele registreerimine ning eesmärgistada ja valideerida muuseumi digikanalite tegevusi.
Digimentorluse tulemusena valmis muuseumil digitaliseerimise teekaart, mis näitab, milliseid tarkvaralahendusi kasutada ja mida liidestada. „Samuti oleme esitanud taotluse digiekspositsiooni tehnilise lahenduse parandamiseks ning kohtume peagi uue broneerimissüsteemi pakkujaga. Ülejäänud teekaarti kirja saanud tegevused võtame ette järgmistel aastatel," ütleb Kagarov.

Tagasi vaadates tõdeb muuseumijuht, et mentori süsteemne lähenemine asutuse tööprotsessidele andis teadmise, milline on muuseumi digiseis ja kuidas minna edasi. „Kindlasti soovitan digimentorluse teenust ja soovitan ka terve meeskond protsessi kaasata, sest üheskoos toimetamine soodustab uute lahenduste kasutuselevõttu ja nendega kohanemist. Lisaks kiidan väga meie mentorit Juhan Pukki oskusliku juhtimise ja uute võimaluste välja toomise eest. Tema teadmised ja ülevaade muuseumi teenustest ning muuseumile sobivatest uutest digivõimalustest, andsid tulemuseks ideaalse koostöö," tunnustab Kagarov.

Puki sõnul on Eesti Kaevandusmuuseum hea näide sellest, et kui kogu kollektiiv püüdleb ühiste eesmärkide poole, siis tuleb ka tulemus: „Kaevandusmuuseumi tiim tahab areneda ning panustada aega seatud sihtide saavutamisele, mitte tegevustele, mis uut väärtust ei loo."
Mentorina nägi ta, et muuseumil oli kohati keeruline žongleerida mitme nüansi vahel: ühelt poolt keskenduda digitaliseerimisele, mis tooks teenustele kvaliteeditõusu ja rohkem nähtavust, ent samal ajal hoida meeles, et klienditeekond oleks võimalikult lihtne ja inimene saaks igas etapis soetada lisateenuseid.
„Kuid kokkuvõttes lõime koos tulevikku vaatava lahenduse, mis aitab muuseumil eesmärke saavutada ja automatiseerida samal ajal inimeste tööd," resümeerib Pukk.

Vaim muutusteks valmis
Mitmeid teisigi turismiettevõtteid nõustanud Pukk ütleb, et digimentorlusse tulev ettevõtja peab olema valmis teenusele aega pühendama. Vaim tuleb valmis panna ootamatustekski. Näiteks võib mõni harjumuspärane teenus teha läbi ümbersünni – muutuda võivad nii sisu kui osutamisviis.
„Silmas tasub pidada, et mentordamise ajal saab ettevõte vastuse digitaliseerimist puudutavatele küsimustele, aga et teenused saaksid päriselt ka atraktiivsemaks ja paistaks rohkem välja, sõltub ikkagi ettevõttest endast. Tehnoloogiliselt on pea kõik võimalik, aga see kõik ei pruugi alati olla (majanduslikult) otstarbekas" toonitab Pukk.

Ta räägib, et turismisektor on pikalt tegutsenud suurest entusiasmist ning inimesed selles sektoris on enamasti oma ala fanaatikud, kellele meeldib oma teenust pakkuda. Paraku hõlmab turismindus endiselt ebamõistlikult palju administreerimist nagu klientidele telefoni ja elektronkirja teel vastamised, kalendrite pidamised jne ning need tegevused tuleks kindlasti automatiseerida. See tõstab klientide rahulolu ja vähendab ettevõtte ajakulu.

Turismiettevõtteid nõustades on ta kogenud sedagi, et otseturundusele ehk kliendi andmete kogumisele ja kasutamisele turunduslikel eesmärkidel (näiteks meiliturunduseks), pööratakse vähe tähelepanu. Rohkem võiks mõelda ka piirkondlikule koostööle ehk kuidas maksimeerida ja sisustada kliendi piirkonnas viibitud aeg. Siingi leiab digilahendusi, mis viivad eesmärgile lähemale.
„Kui majutusasutused kasutavad üleilmseid veebiplatvorme nagu Booking.com, siis paljudel teistel teenusepakkujatel seesuguseid universaalseid lahendusi ei ole. Kanuumatkade või suitsusauna korraldajad on aga majutusasutusele koostööpartnerid, mitte konkurendid ning nüüdisaegsete digilahenduste abil saab nemadki ühistesse turismitegevustesse haarata," ütleb Pukk.

Eesti Kaevandusmuuseum