Rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud turismi taastumisele

Allikas: Renee Altrov

12. aprill 2021

Euroopa Turismikomisjoni (ETC) viimase uuringu järgi, mis selgitab eurooplaste reisikavatsusi, on üle poole eurooplastest oma suvepuhkuse suhtes positiivselt meelestatud. Neid, kes ei soovi lähema kuue kuu jooksul reisida, on vähem kui kolmandik. Positiivsust ajendab eelkõige vaktsineerimine.

Jätkuvalt piiravad reisimist karantiinimeetmed ja mure tervise pärast. Lennureisi tunnetatakse jätkuvalt ohuna, kuigi ohutunnetus on mõnevõrra vähenenud võrreldes eelmise aasta lõpuga. Ent selle kõrvale on hoogsalt tõusnud kahtlused, kuivõrd täisväärtuslikuks kujuneb puhkusereisile kulutatud aeg, kui lõviosa teenustest on keelatud või piiratud.

Kõige entusiastlikumad on poolakad, kellest 66% plaanib Euroopa-sisest välisreisi lähema poolaasta jooksul, neile järgnevad Šveitsi ja Belgia (62%), Austria (57%), Saksamaa ja Hollandi (mõlemad 55%) ning Austria elanikud (53%).

Meie profiveebis on detailsemad tulemused kõigi 10 riigi kohta, mh eelistatud broneerimiskanalid, puhkusereisi tüübid, majutuskohad jms. Loe lähemalt

Maailma Turismiorganisatsioon (UNWTO) on visandanud 2021. aasta kohta kaks stsenaariumi. Need põhinevad mitmel peamisel reisimist mõjutaval teguril, nagu piirangute leevendamine, vaktsineerimise edukus ja ühtlustatud reisitingimused nagu Euroopa Komisjoni algatatud nn roheline kaart digitõendina.

Üks stsenaariumitest ennustab, et taastumine algab juba juulis. See tähendaks, et 2021. aasta kokkuvõttes kasvab välisturism maailmas  66% võrreldes eelmise aasta ajalooliselt kehvade tulemustega. 2019. aasta tasemest jääks tulemused siiski 55% allapoole. Teise stsenaariumi järgi taastumine venib ning algab alles septembris, tuues aasta kokkuvõttes võrreldes 2020. aastaga vaid viiendiku võrra kasvu. Sel juhul moodustaks saavutatud tase kolmandiku 2019. aasta turismitulemustest.

Mõlemad prognoosid eeldavad, et nakatumiste arv ei tõuse hüppeliselt pärast piirangute leevendamist, mis eeldaks taas viivitamatut rangete piirangute rakendamist. Loe lähemalt