Miks osaleda Ettevõtluse Auhinna konkursil?

Allikas: EAS

10. juuni 2021

Aitäh ettevõtetele, kes on juba saatnud oma loo Ettevõtluse Auhinna konkursile Turismiedendaja kategoorias! Kindlasti on väärt esiletoomist rohkem saavutusi, innustame osalema! See pole keeruline ega mahukas, ootame ankeeti 5. juuliks.
Miks ikkagi kandideerida? Sest kaasneb palju positiivset, mille mõju ulatub ka väljapoole konkursi sisulisi ja ajalisi raame. Möödunud aasta Ettevõtluse Auhinna konkursi võitjate tagasisidest on koorunud viis peamist põhjust, miks tasub konkursist osa võtta.

Meeskonna motiveerimine

Edu saavutamine eeldab pühendunud meeskonna väsimatut tööd seatud eesmärkide nimel. Inimeste motiveerimiseks on üks paremaid võimalusi väline tunnustus nende tööle, mis annab tunnistust, et seda on märgatud. Uhket tunnet ei tekita mitte ainult konkursi võit, vaid ka kandideerimine ja nominatsiooni pälvimine.

Avalikkuse positiivne tähelepanu

Konkursivõiduga kaasneb palju positiivset tähelepanu, mida ettevõtted saavad oskuslikult võimendades kasutada oma turundustegevuses. Eesmärgiks võib olla teadlikkuse suurendamine ettevõtte tegevusvaldkonnast tervikuna, müügimahu kasvatamine rohkemate tarbijate fookusesse jõudes või ka tööandja brändi arendamine, mis aitab edaspidi hõlpsamini talente tööle meelitada.

Riiklik tunnustus

Ettevõtluse Auhinna raames jagatavad tiitlid on Eestis üks väärtuslikumaid ettevõtlusega seotud tunnustusi. Parimate ringi jõudmine annab uutmoodi võimaluse luua sidemeid ja võrgustuda teistes valdkondades edukate ettevõtetega, suhelda galal Eesti ettevõtlust suunavate tippudega nii era- kui ka avalikust sektorist. "Aasta pereettevõte 2020" kategooria võitnud Mainori nõukogu esimehe Guido Pärnitsa sõnade järgi on auhinna võitmine lausa parim, mis saab ühe ettevõttega juhtuda.

Usaldusväärsuse suurenemine

Riigipoolne tunnustus ei jää märkamata ka ettevõtete klientidel ja partneritel, kelle sooviks on ajada äri usaldusväärsete ja hea mainega ettevõtetega. Koostöö laabub paremini, kui partneriks on ettevõte, mille tegevus on läbipaistev ja avalik ning mille häid tulemusi on riiklikult tunnustatud.

Võimalus sisekaemuseks

Konkursil kandideerimine aitab paremini oma tegevust mõtestada, sest see nõuab eeltööd, analüüsi ning läbimõeldud esitlust. Tänu mõõduvõtmisele saab hea ülevaate ka konkurentidest ja võrdlusbaasi teiste ettevõtetega suhestumiseks. Võrdlemine ja analüüs võimaldavad end paremini positsioneerida ja oma tegevust ka kaugemas perspektiivis uue pilguga näha.

Loe ka EASi turismiarenduskeskuse direktori Liina Maria Lepiku pöördumist