Majutusstatistika, turismitulu, prognoos

Allikas: Renee Altrov

14. juuni 2021

Alates koroonapandeemia algusest on Eesti kaotanud turismiteenuste ekspordina 1,52 miljardit eurot. Statistikas on alanud kuud, kus kasvunumbrid peegeldavad eelkõige läinud aasta madalat võrdlusbaasi, jäädes endiselt tuntavalt maha tavapärasest tasemest. Siseturistide osakaal moodustab tavalise kolmandiku asemel kolmveerand. 

Turismitulu

2021. a I kvartalis olid välisriikide elanike kulutused Eestis ehk reisiteenuste eksport 78 mln eurot, mis teeb languseks läinud aasta I kvartaliga võrreldes 63% ehk 135 mln eurot. Välisriikide elanike maksed Eesti transpordifirmadele ehk reisijateveo eksport oli 2021. a. I kvartalis 26 mln eurot, mis tähendab langust läinud aasta I kvartaliga võrreldes 75% ehk 79 mln euro võrra. Kokku on langust kogunenud 214 mln ehk 67%.

Aprilli majutusstatistika

Majutusstatistikas on paraku alanud anomaalsed kuud, kus suur kasv pole n-ö objektiivne, vaid peegeldab eelmise aasta väga madalat võrdlusbaasi. Statistikaameti andmetel kasutas aprillis majutusettevõtete teenuseid 59 000 turisti, mis on üle kolme korra rohkem kui aasta varem samas kuus. 2019. a aprilliga võrreldes oli külastajaid 78% vähem.

Majutusettevõtetes veedetud öid kogunes 129 000 ehk 200% rohkem kui mullu aprillis, kuid 73% vähem kui 2019. a aprillis. Sealjuures siseturistide ööd moodustasid neist kolmveerandi, samas kui tavaolukorras on siseturistide ööde osakaal kolmandik. Välisturiste oli majutusettevõtetes jätkuvalt vähe, kuid siiski ligi kuus korda rohkem kui aasta varem. Kõige rohkem ööbis väliskülastajaid Soomest, Lätist ja Saksamaalt, kuid Saksamaa puhul kajastab veedetud ööde arv ka septembris alanud Saksa sõjaväelaste mitmekuulist rotatsiooni.

Mulluse aprilliga võrreldes kasvasid siseturistide ööbimised tunduvalt peaaegu kõigis maakondades, võrreldes 2019. a aprilliga aga vähenesid kõigis maakondades (Hiiu ja Rapla mk andmeid konfidentsiaalsusnõuete tõttu eraldi ei avaldata).

Pakkumise kogus. Aprillis pakkus külastajatele teenust 915 majutusettevõtet, mis on 10% rohkem kui aasta varem, kuid 8% vähem kui 2019. a aprillis. Külastajate käsutuses oli 19 000 tuba ja 44 000 voodikohta. Võrreldes 2020. a aprilliga jäi tubade arv samaks, kuid võrreldes 2019. a aprilliga pakuti tube 6% vähem. Tallinnas pakuti tube aga koguni 15% vähem kui 2019. a aprillis.

Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 28 eurot inimese kohta. Mullu aprillis oli see näitaja 19 eurot, 2019. a aprillis aga 37 eurot. 

Tubade täitumus oli aprillis Eestis keskmiselt vaid 15%, samas kui 2020. a. aprillis oli see 4%, 2019. a aprillis aga 45%). Tallinnas oli tubade täitumus 21%, Tartus 22%, Pärnus aga vaid 9%.

Loe lähemalt turismitulu ja aprilli statistika kohta 

UNWTO viimane prognoos

Maailma Turismiorganisatsiooni UNWTO andmetel vähenes mitmepäevaste välisreiside arv kogu maailmas tänavu I kvartalis 2020. a. I kvartaliga võrreldes 83% ehk 180 miljoni reisi võrra (2019. a I kvartaliga võrreldes oli langus 88%).

UNWTO ekspertide paneel (sihtkohtade, reisifirmade, hotellide ja reisitranspordiettevõtete esindajad üle maailma) avaldas oma hinnangud 12.-20. maini toimunud küsitluses: kõige rohkem vastajaid (46%) arvas nüüd, et turism EUROOPAS taastub 2019. a tasemele 2024. aastaks, 40% prognoosib taastumist 2023. aastaks. Jaanuaris oli prognoos mõnevõrra optimistlikum, kui 51% samadest ekspertidest prognoosis taastumist 2023. aastaks ja 35% 2024. aastaks.

Kuna piirangud kestavad kauem kui eeldatud, korrigeeris UNWTO ka oma märtsi lõpus tehtud 2 stsenaariumit allapoole. Positiivsem stsenaarium (reisimise taastumine alates juulist) näeb nüüd ette, et välisreisid kasvavad tänavu 40% võrreldes 2020. aastaga (mis tähendaks 63% langust võrreldes 2019. aastaga). Negatiivsem stsenaarium (reisimise taastumine alates septembrist) näeb nüüd ette, et välisreisid kasvavad tänavu vaid 10% võrreldes 2020. aastaga (mis tähendaks 75% langust võrreldes 2019. aastaga).

Tourist Numbers Down 83% but Confidence Slowly Rising (unwto.org)