Lühiajaliste üüripindade arv tublisti kahanenud, ööbimised 2019. aasta tasemel

Allikas: Kaupo Kalda

17. juuni 2021

Pandeemia mõjud on jõudnud ka lühiajaliste üüripindade ärisse: nende pakkumine on tervikuna langenud ning sarnaselt muu majutusettevõtlusega on langus suurim olnud Tallinnas. Samas on pikenenud rendipindadel viibimise aeg ning sestap on kokkuvõttes veedetud ööde arv pärast mullust järsku jõnksu allapoole jõudnud tagasi 2019. aasta tasemele. 

Lühiajaliste üüripindade äri moodustas enne kriisi ligikaudu viiendiku majutusettevõtete pakkumisest, mis näitas, et seda segmenti arvestamata jääb vaatluse alt välja tubli osa turismi mahust. Seetõttu jälgime oma analüütikas ka lühiajalise rendi turgu. 2017-2020 ostis EAS andmeid firmalt AirDNA (hõlmas portaale Airbnb ja Homeaway / Vrbo). Alates 2021. a ostame andmeid firmalt Transparent (hõlmab portaale Airbnb, Booking, Tripadvisor ja Vrbo). Transparent pakub mõnevõrra rohkem andmeid: näiteks keskmine viibimise kestus öödes, mitme üüripinna pakkujate osatähtsus. Eestis võib ligi kolmveerandit pakkujatest nimetada nn professionaalseteks pakkujateks, st neil on vähemalt kaks üüripinda.

Kriis on kahandanud ka üüripindade pakkumist, 2021. a märtsis oli pakkumises 500 üüripinda vähem kui 2019. a märtsis, kuid pakkumiste arv ulatus mõlemal juhul siiski üle 6000. Oluline langus toimus broneeritud öödes, mida läinud aasta kokkuvõttes oli 34% vähem kui 2019. a, eelkõige andis sellesse oma panuse ööbimiste vähenemine Tallinnas.

2021. a esimestel kuudel aga on broneeritud ööde arv Eestis olnud sarnasel tasemel kui 2019. a. Otsides põhjust, on märgatav, et keskmine viibimise kestus on alates 2020. a. sügisest olnud tunduvalt pikem kui varem (6-11 ööd, sõltuvalt kuust). See võib viidata, et klientide hulgas võis olla rohkem neid, kes reisisid hädavajalikul põhjusel, üüripindu võidi kasutada kodukontorina, eneseisolatsiooni jäämiseks vms ebatüüpilisel põhjusel.

Ülekaalukalt kõige rohkem on broneeritud ööde arv tänavu kasvanud maakondades, kus pakkumine on tervikuna väike: Põlva ja Rapla maakonnas (vastavalt üle 300% ja üle 100% võrreldes 2019. aastaga). Ka Hiiu, Jõgeva, Pärnu, Saare, Valga ja Võru maakonnas on 2021. a broneeritud ööde arv olnud kõigil kuudel (jaanuarist maini) suurem kui pandeemiaeelse 2019. a samal kuul. Kõige suurem langus on aga olnud Harju maakonnas ja Tallinnas.

Kuna andmed on üldistatud, kattub paraku mingi osa majutusstatistikaga. Näiteks pole võimalik kasvumaakondade kohta öelda, kas neis lisandus päris uusi pakkujaid või hakkas mõni varem tegutsenud pakkuja (nt puhkemaja) oma majutust pakkuma ka airbnb.com / booking.com kaudu. Samuti kajastab statistika küll pinna broneerimist, kuid ei kajasta jätkuvalt, mitu inimest moodustas pinnale asunud reisiseltskonna.

https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/luhiajaliste-uuripindade-pakkumine-ja-noudlus-eestis-2019-2021