Leedukate reisikavatsused ja huvi Eestisse reisimise vastu

Allikas: Andri Peetso

28. juuli 2021

Valminud on Leedu elanikkonna küsitluse tulemused. Veebiküsitlus toimus 02.06 - 16.06.2021 ning kajastab reisikavatsusi 2021. ja 2022. aastaks (sh. eelnevaid reise Eestisse, põhjuseid, miks Eestisse reisimine huvitab või ei huvita, reisitegevuste eelistusi ja hinnanguid Eestile). Vastasid need, kes tegid enne pandeemiat vaba aja reise välismaale vähemalt kord 3-4 aasta jooksul. Järgnevalt lühidalt tulemused:

  • Eestis on käinud 72% vastanutest (ehk Leedu elanikest, kes teevad välisreise). 5% vastanutest käis Eestis viimase 12 kuu jooksul, 13% käis viimati 1-2 aastat tagasi, 36% käis 3-10 a tagasi ja 17% üle 10 a tagasi.
  • Mida vanem vanusegrupp, seda rohkem on nende seas Eestis käinuid, aga seda suurem on nende seas ühtlasi see grupp, kelle viimane külastus oli üle 10 a tagasi. Mida sagedamini vastajad välisreisil käisid, seda rohkem oli nende seas ka Eestis käinuid, sh viimastel aastatel Eestis käinuid.
  • 87% Eestis käinutest on käinud Tallinnas, 30% Tartus, 24% Saaremaal, 20% Pärnus, 9% Narvas, 3% Valgas, 3% Haapsalus ja 11% muudes paikades.
  • Sel aastal kavatseb oma järgmise vaba aja reisi välismaale teha 57% kõigist vastanutest (sh 28% teeb järgmise välisreisi suvel, 14% sügisel ja 15% millalgi sel aastal, aga ei tea veel täpset aega). 22% kavatseb järgmise välisreisi teha alles järgmisel aastal ning 14% ei ole veel otsustanud. Vaid 7% ei kavatse välisreisi 2021-2022. Seega on Leedu elanikud sel aastal ja juba sel suvel välisreiside osas pigem optimistlikud.
  • EESTISSE kavatseb sel aastal vaba aja reisile tulla 27% kõigist vastanutest. 30% plaanib järgmise reisi Eestisse teha järgmisel aastal, 43% aga ei kavatse sel ega järgmisel aastal Eestisse reisida.
  • Eesti pakub huvi eelkõige kui ilus ja lähedal asuv riik, kus on, mida vaadata. Kõige enam huvitavad ringreisid Eestis ja sihtkohana saared, aga ka väiksemad linnad. Linnapuhkus Tallinnas on atraktiivne eelkõige noorematele ja jõukamatele. Kõige enam on neid, keda huvitavad lastele ja peredele mõeldud tegevused ja atraktsioonid, järgnevad puhkus mere ääres ja looduslikud vaatamisväärsused. Tervise- ja turvamärgiseid peetakse reisides oluliseks, sihtkoha valikul hindavad neid rohkem varasema sagedasema reisikogemusega leedulased.

Loe lühikokkuvõtet (15 slaidi) või pikka versiooni (48 slaidi).