Küsitlus: digitaalsed lahendused turismisektoris

Allikas: Rasmus Jurkatam

10. mai 2021

Selle aasta märtsis ja aprillis küsitlesime turismiettevõtjaid, et selgitada, milliseid digilahendusi kasutavad ettevõtted oma tööprotsessides: siseinfo haldamiseks, kliendisuhetes, turunduses, broneeringute tegemiseks ja müügiks, ressursside, broneeringute ja klienditeekonna haldamiseks.

Küsitlusele vastas 179 turismiettevõtet eri tegevusvaldkondadest: reisikorraldus, aktiivne puhkus, majutus, toitlustus, atraktsioonid ja ärisündmuste korraldus. Olulisemad tulemused:

  • Vaid 37% ettevõtetest haldab kliendiinfot CRMis või mõnes muus tarkvaras.
  • 31% ettevõtetest kasutab e-maili oma ainsa broneerimis- ja müügikanalina; vaid 21%-l vastanutest on kodulehel online-broneerimine.
  • Ressursside ja broneeringute haldamiseks on eraldi tarkvara vaid 23%-l vastanutest.
  • 40% vastanutest ei kasuta külastajateekonna haldamiseks digitaalseid võimalusi (automaatkirjad, online check-in ja check-out, uksekaart, lisateenuste broneerimine, tagasiside analüüs jms).
  • Erinevad digilahendused on liidestatud täielikult või osaliselt 39%-l vastanutest. Liidestuste puudumise põhjuseks toodi teadmiste ja finantsvõimekuse puudust, samuti süsteemide ühildamatust, mille põhjuseks võib olla ka vähene teadlikkus. Sektorile omaseks peetakse paljude erijuhtumite olemasolu ning kardetakse, et liidestamine vähendab paindlikkust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et on turismiettevõtteid, kus kasutatakse mitmeid digitaalseid lahendusi, mis on omavahel kahepoolselt liidestatud, kuid rohkem on neid ettevõtteid, eelkõige väiksemate turismiettevõtete seas, kes ei ole veel teadlikult alustanud digiteerimisega. Arvatakse, et digilahendused on kulukad, konkurents teenusepakkujate vahel on madal ja kvaliteetseid teenusepakkujaid vähe.

Vaata lähemalt, millised digilahendused on turismisektoris kasutusel