Allikas: Harno/Ken Oja

Keskkonnateadlikkus tõukab tagant huvi taotleda Green Key märgist

Green Key keskkonnamärgisega ettevõtete hulk kasvas 2023. aastal hüppeliselt. Kui mujal maailmas kannustas huvi Green Key rahvusvahelise koordinaatori koostöö suurte hotellikettide ja reisikorraldajatega, siis Eestis tõi märgisekandjaid juurde ettevõtete järjepidev koolitamine ja nõustamine ning üleüldine keskkonnateadlikkuse paranemine.

Green Key märgisega on nüüdseks liitunud üle 5000 turismiettevõtte enam kui 60 riigist. Võrdluseks: 2022. aasta lõpus oli märgise omanikke 3700. Eestis oli keskkonnamärgis 2023. aasta lõpuks 64 turismiasutusel. Visit Estonia kestliku turismi projektijuht Liis Läte ütleb, et Eestis tegi Green Key märgis kasvuspurdi ennekõike uute taotlejate najal. „Korduvtaotlejate kõrval oli meil koguni 40 turismiettevõtet, kes taotlesid Green Key'd esimest korda. Kokkuvõttes oli meil 2023. aasta lõpuks märgise omanikke kolm korda rohkem kui aasta varem," räägib Läte.

Märgise omanike rivvi lisandus nii majutus- kui toitlustusasutusi, päris mitu konverentsikeskust ja atraktsiooni. Vaata, mida Green Key keskkonnamärgis endast täpsemalt kujutab ja kellel see Eestis juba on!

Kandev roll Eesti turismiettevõtete keskkonnahoidliku ja kestliku tegutsemise toetamisel on erinevatel koolitustel ja nõustamistel. 2023. aastal korraldas Visit Estonia koos hankepartneri Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega kaks mahukat koolitussarja, millest võttis osa 71 ettevõtet.

Lisaks toimus märgise omanikele kaks võrgustikuüritust. Sügisesel õppereisil Rootsi tutvus tosin ettevõtjat Rootsi Green Key hotellidega. Teine võrgustikuüritus oli kommunikatsioonialane koolituspäev, kus kõneldi näiteks sellest, mil moel saab ettevõte tuua välja oma keskkonnaalaseid põhimõtteid, kuidas märgist turunduses paremini ära kasutada ja kestlikkuse sõnumitega õigete klientideni jõuda.

Alanud aasta toob Läte sõnul märgise senistele ja tulevastele omanikele mõningaid uuendusi: „Muudame Green Key koolituste süsteemi ning tuleb juurde taotlemist toetavaid juhendmaterjale ja õppevideoid. Mis aga ei muutu on see, et ka sel aastal katab Visit Estonia Green Key auditeerimisega seotud kulud ning märgise taotlemine on ettevõtetele endiselt tasuta."

Eestis hakati Green Key märgiseid välja andma 2001. aastal ning tänaseks on sellest saanud Eesti turismisektoris kõige tuntum ja levinum ökomärgis. Läte sõnul näeb üha rohkem turismiettevõtjaid märgises endale kasu ning neid ei tule veenda seda taotlema: „On selge, et kestlikkuse teemad on aktuaalsed ja ühes teadlikkuse kasvuga on suurenenud nõudlus kestlike turismiteenuste järele. Eriti just välisturistide jaoks on Green Key olemasolu väga oluline argument."

Samas möönab Läte, et Green Key'ga seotud teavitustööd tuleb Eestis ikka edasi teha. Sinirohelise võtmekujutisega tähis on küll paljudele tuttav, aga selle täpset sisu ja märgise taha peituvat keskkonnajuhtimise süsteemi nii hästi ei teata.