Jaanuari majutusstatistika näitas taas ülisuurt miinust välisturismis

Allikas: Renee Altrov

11. märts 2021

Statistikaameti andmetel peatus jaanuaris Eesti majutusettevõtetes 96 000 turisti, kes veetsid seal kokku 184 000 ööd. Mullu sama ajaga võrreldes oli külastajaid 57% vähem ja veedetud öid 55% vähem.

Veedetud öödest moodustasid siseturistide ööbimised 81%, Saksamaa 3,5%, Soome 2,4%, Läti 1,8%, Suurbritannia 1,7% ja muud riigid kokku 10%. 2020. a jaanuaris oli siseturistide osakaal ööbimistest 37%.

17. jaanuarini kehtisid Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal ulatuslikud piirangud ajaveetmisvõimalustele. Viirusest tulenevad piirangud ja välisturistide puudumine vähendasid sise- ja välisturistide ööbimisi (kokku) Ida-Virumaal 81%, Tallinnas 75% ja mujal Harjumaal 69%. Mitmes maakonnas ööbimised aga kasvasid: kõige rohkem Valgamaal (+84%), kuid rohkem ööbimisi oli ka Viljandi, Järva ja Hiiu maakonnas.

VÄLISTURISM

Välisturiste peatus majutusettevõtetes 10 400, mis on 92% vähem kui aasta varem jaanuaris. Enim välisturiste saabus naaberriikidest – Soomest 2000 ja Lätist 1000. Eestis veetsid välisturistid 35 600 ööd, mis on vaid 14% 2020. a jaanuari tasemest.

Saksamaalt saabunuid ööbis majutusettevõtetes jaanuaris 880 ja nad veetsid seal 6442 ööd (2020. a jaanuariga võrreldes vähenes majutatute arv 69%, kuid veedetud ööde arv kasvas 2%). Veedetud ööde arvu kasv kajastab septembris alanud Saksa sõjaväelaste mitmekuulist rotatsiooni.

Soomest saabus jaanuaris Eesti majutusettevõtetesse 2018 turisti, kes veetsid seal 4396 ööd (mullusega võrreldes oli turiste 95% ja nende veedetud öid 94% vähem).

Läti turiste ööbis majutusettevõtetes jaanuaris 1168 ja nad veetsid seal 3247 ööd. 2020. a jaanuariga võrreldes oli Läti turiste 89% ja nende veedetud öid 80% vähem.

SISETURISM

Majutusettevõtetes peatus 86 000 siseturisti, kes veetsid seal 148 000 ööd. Majutatud siseturistide arv vähenes mullusega võrreldes 9%, veedetud ööde arv aga vaid 3%.

Piirangute tõttu vähenesid siseturistide ööbimised kõige rohkem Ida-Virumaal (-68%) ja Harjumaal (-51%), samas Tallinnas oli piirangutest hoolimata siseturistide ööbimiste langus väike (-4%).

8 maakonnas siseturistide ööbimised kasvasid. Arvuliselt kõige suurem oli kasv Valgamaal. Siseturistid veetsid seal 16 553 ööd, mida oli 8167 võrra ehk koguni 97% rohkem kui mullu jaanuaris. Absoluutarvudes näitasid suuremat kasvu ka siseturistide ööbimised Pärnus ja Lääne-Virumaal (mõlemas kasv 26%). Valgamaal, Pärnus, Tartus ja Viljandimaal jõudsid siseturistide ööbimised ka uue kõigi aegade rekordini.

MAJUTUSTEENUSE PAKKUMINE JA MAKSUMUS

Üle Eesti pakkus jaanuaris oma teenust 899 majutusettevõtet ja külastajatel oli kasutada 19 000 tuba. Võrreldes 2020. a jaanuariga pakuti tube 1750 võrra ehk 8% vähem. Suurim tubade arvu langus oli Tallinnas, kus mitmed suured hotellid on remondis või suletud. Tallinnas pakuti jaanuaris 6571 tuba, mida oli 1331 võrra ehk 17% vähem kui mullu jaanuaris.

Keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 30 eurot inimese kohta, mis on kaheksa euro võrra ehk 21% odavam kui eelmise aasta jaanuaris. Suurem langus oli Tallinnas, kus keskmiselt maksis ööpäev majutusettevõttes 28 eurot inimese kohta (15 euro võrra ehk 35% vähem kui eelmise aasta jaanuaris). Ööpäeva keskmine maksumus vähenes tunduvalt ka Hiiu ja Viljandi maakonnas (-32%) ning Ida-Virumaal (-29%). Seitsmes maakonnas aga ööpäeva keskmine maksumus hoopis kasvas.

Tubade täitumus oli jaanuaris Eestis keskmiselt 18% (aasta varem 35%). Tallinnas vähenes tubade täitumus 19%-ni (mullu jaanuaris 49%). Ida-Virumaal oli langus veelgi suurem: tänavu 8%, mullu 43%. Mitmes maakonnas tubade täitumus kasvas, näiteks uue külastajarekordi saavutanud Valgamaal kasvas tubade täitumus 22%-lt eelmisel aastal 33%-ni 2021.a. jaanuaris.

Vaata lähemalt