Eestile neljas koht rahvusvahelises jätkusuutliku turismi edetabelis

Allikas: Visit Estonia/Margus Kontus

Rahvusvaheline uuringufirma Euromonitor International koostab igal aastal indeksit, mis annab eri riikidele üle maailma hinnangut säästva turismi valdkonnas. Sel sügisel avaldatud 2022. aasta indeks reastab 99 riiki turismi keskkonna-, sotsiaalse ja majandusliku mõju järgi.

"Kui Rootsi ja Soome on järjepidevalt olnud tabeli absoluutses tipus, siis Eesti on viimastel aastatel olnud küll esikümnes, ent nii kõrgele kui neljandale kohale jõudmine on esmakordne," ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Aaviku sõnul on see lähiajal rahvusvahelises turunduses üks tugevamaid argumente, mida tasub rõhutada nii riigil kui ka Eesti sihtkohtadel ja turismiettevõtetel. "Spontaanselt, kogemuspõhiselt ja oma maa patriootidena räägivad ilmselt paljud eestlased rabavaikusest ning maailmas haruldasest võimalusest nautida ilusat liivaranda kuumal suvepäeval ka tõuklemata – teine asi on, kui see on eri näitajate kaupa ka ära kaalutud ja võrdlevasse edetabelisse kirja pandud."

Turismi mõju analüüsides võtab Euromonitor arvesse seitset näitajat. Hinnangud looduskeskkonnale, ühiskondlikule ja majanduslikule jätkusuutlikkusele ning reisimist mõjutavatele riskidele annavad kokku 40% ehk kõik eraldi 10%. Hinnangud turismiteenuse nõudlusele ning keskkonnahoidlikule majutusele ja transpordile kokku 60% ehk iga näitaja eraldi 20%.

Nende suuremate kategooriate raames omakorda mõõdetakse alamnäitajaid, näiteks looduskeskkonna jätkusuutlikkuse raames mh reostust, taastuvenergia, maa- ja veekasutust, keskmist temperatuuri; ühiskondliku jätkusuutlikkuse raames mh õnne- ja korruptsiooniindeksit, ligipääsu haridusele ja loodusressurssidele; turismiteenuse nõudluse raames mh liigturismi, külastajate keskmist kulutust ning teenitud turismitulude panustamist kogukonna heaks.

Euroopa on kestliku turismi indeksis globaalselt kõige edukam: 20 parima seast 18 asub Euroopas. Eestile järgneb 2022. aasta indeksis viiendana Norra, Läti on 9. kohal ja Leedu 12. kohal.

Uuring selgitas ka eri riikide tarbijate valmisolekut maksta enam kestliku turismiteenuse eest. Keskmiselt olid külastajad eri riikides kõige enam valmis maksma 10-30% kõrgemat hinda.

Uuringu slaidid ja esitlus ETOA (Euroopa reisikorraldajate assotsiatsiooni) veebilehel.