Augusti majutus- ja rendipindade statistika

Allikas: Renee Altrov

8. oktoober 2021

Majutusstatistikas jõudsid veedetud ööd augustis võrreldes mulluse augustiga plussi, võrreldes 2019. aastaga oli langust kolmandik. (+6% võrreldes 2020. a. augustiga ja -29% võrreldes 2019. a. augustiga). Siseturistide ööbimisi oli augustis 418 000 ja välisturistide ööbimisi 209 000.

Kui mullu augustis piirdus välisturism valdavalt Läti, Leedu ja Soome turistidega, siis tänavu augustis oli kõigist neist riikidest turiste peaaegu poole vähem kui mullu. Tunda andis Balti mulli puudumine ning soomlaste vähene reisivalmidus. Samas lisandus tänavu tunduvalt turiste muudest välisriikidest, kes kompenseerisid Läti, Leedu ja Soome turistide arvu vähenemise, mistõttu kokkuvõttes oligi välisturistide ööbimisi vaid 3% vähem kui 2020. a augustis (mida oli siiski 61% vähem kui 2019. a. augustis).

Siseturism aitas majutusettevõtteid augustis oluliselt nagu ka eelnevatel kuudel. 2021. a. augustis oli siseturistide ööbimisi 11% rohkem kui 2020. a augustis ja 21% rohkem kui 2019. a augustis. Ühtlasi oli see siseturismis uus kõigi aegade augustikuu rekord (pärast eelmist rekordit mullu augustis). Siseturistide ööbimisi oli augustis 418 000, mida oli 41 000 öö võrra rohkem kui mullu augustis.

Võrreldes 2020. a. augustiga kasvas siseturistide veedetud ööde arv 10 maakonnas ja vähenes 5 maakonnas. Nii absoluutarvudes kui ka protsentides lisandus siseturistide ööbimisi kõige rohkem Tallinnas (+76%) ja seejärel Tartus (+49%). Tallinnas lisandus tunduvalt siseturistide ööbimisi nii puhkuse- kui ka tööreisidel.

2021. a. esimese 8 kuu kokkuvõttes oli majutusettevõtetes veedetud öid 2,5 mln (-6% võrreldes 2020. a sama ajaga ja -49% võrreldes 2019. a esimese 8 kuuga).

Lühiajalistel rendipindadel oli augustis broneeritud öid 11% rohkem kui aasta tagasi, aga 18% vähem kui 2019. a augustis. 

Ka lühiajalisi rendipindu iseloomustab see, et Soome ja Läti osakaal oli mulluse augustiga võrreldes tunduvalt madalam, samas kui kaugematest riikidest oli märgata turismi elavnemist. Samuti iseloomustab lühiajalisi rendipindu alates 2020. aasta sügisest jätkuvalt pikem aeg, mille jooksul seda kasutatakse.

2021. a esimese 8 kuuga oli lühiajalistel rendipindadel veedetud öid 12% vähem kui 2019. a. samal ajal – tulenevalt välisturistide ööbimiste vähenemisest Tallinnas. Jätkub tendents, kus jõulises kasvab rendipindadel ööbimine maakondades, kus rendipindu on tavapäraselt olnud vähem: Põlva ja Rapla maakond (vastavalt 233% ja 139% võrreldes 2019. aasta esimese 8 kuuga). Suur kasv oli ka Võrumaal (67%) ning Valga- ja Hiiumaal (vastavalt 47% ja 46%). Esimese 8 kuu kokkuvõttes vähenes veedetud ööde arv 2019. a sama ajaga võrreldes vaid Harju ja Ida-Viru maakonnas (vastavalt 27% ja 4%).

Loe lisa majutusstatistika kohta

Loe lisa lühiajaliste rendipindade statistika kohta