Väikesadamate võrgustiku toetus

Toetuse eesmärgiks on luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ja külastusaja pikendamiseks ning Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine väikesadamate võrgustiku arendamise kaudu.

Toetuse abil suureneb väikesadamate võrgustiku sadamate arv ja kasvab tööhõive toetust saanud ettevõtetes.

Eeldame, et sadamas on võimalik peatuda päevateekonna ehk iga 30 meremiili järel arendatakse välja ja täiendatakse külastajatele suunatud teenuseid.

Alates 2015. aastast on väikesadamate võrgustikku toetatud 4,6 miljoni euroga. Uute vahendite eraldamisest anname infot jooksvalt.


Uudiskiri