Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus

Taotluste vastuvõtmine on lõpetatud, kuna toetuse eelarve on esitatud taotluste rahalise mahuga kaetud.

18.05 toetuse taotlemise infopäeva järelevaatamine siin

Vaata slaide siin

Toetust antakse COVID-19 puhangust tuleneva eriolukorra mõjude leevendamiseks, tegevuste ümberkorraldamiseks, teenuste või toodete arendamiseks ja turule toomiseks või eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks.
Ärimudel on ettevõtja tegutsemismudel käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks. Ärimudeli uuendamine on turismiettevõtja seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust või hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat tulu.

Toetuse eesmärk on säilitada või taastada turismiettevõtjate ning Eesti turismisektori konkurentsivõime pärast eriolukorra lõppemist. 

Sihtgrupp: turismiteenuste pakkujad, turismivaldkonna erialaliidud ning sihtkohtade arendusorganisatsioonid, kelle juriidiline vorm võib olla riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või vähemalt 24 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidiline isik (OÜ, AS, MTÜ, SA), kelle pakutavad turismiteenused on leitavad Eesti turismiteenuste andmebaasis www.puhkaeestis.ee.

Toetust on võimalik taotleda minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 20 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti taotlemisele eelnenud taotleja majandusaasta kogukäibest.

Toetust antakse turismiettevõtte ärimudeli arendamise, turismisihtkoha või erialaliidu strateegia loomise ning elluviimise ja turundamisega seotud tegevusteks. Projekti sisu võib olla järgmine:

  1. uue ärimudeli kontseptsiooni väljatöötamine (näiteks turu uurimus või klienditagasiside analüüs, turundusplaani koostamine, mentorlus leidmaks tootele uusi kliendisegmente või arendamaks toodet klientide tagasisidest lähtuvalt nõudluse ootustele vastavaks, kujundmaks väärtuspakkumist läbi kestliku arengu, otsimaks kulude kokkuhoiu võimalusi jmt);
  2. uue ärimudeli rakendamiseks vajalike tegevuste elluviimine (näiteks projekteerimine, ehitamine, asjade ostmine, teenuste kättesaadavuse ja ligipääsetavuse parandamine);
  3. personali ja teeninduskvaliteedi arendamine (näiteks personali koolitamine, lisateenuste arendamine, viidastamine jmt);
  4. teenuse digitaliseerimiseks ja tehnoloogilise lahenduse rakendamine (näiteks elektrooniliste lahenduste kasutuselevõtt klienditeekonna lihtsustamiseks, kliendiga suhtlemiseks vajalike arveldus- ja tagasisidesüsteemide kasutuselevõtt).

Loe täpsemaid tingimusi SIIT.