Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus 2021-2022 - SULETUD

Allikas: Ingel Martin

Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenus 2021-2022

Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse eesmärgiks on aidata kaasa turismiettevõtete arengule, tõsta turismiettevõtjate teadmisi ja oskusi uute ärimudelite rakendamisest, et muuta turismiteenused eristuvaks, pakkumine efektiivsemaks, kestlikumaks, turvalisemaks ja digitaalselt nutikamaks.

Mentorteenuse sisu ja tingimused

NB! Teenus on hetkel suletud, avame taas 2023 veebruaris.

Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturistide teenindamisele Eestis. Ärimudelite mentorteenus ei ole mõeldud vaid ühe tootearendusprojekti loomiseks, vaid selle tulemusena peab valmima uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot ettevõtte väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Mentorteenuse fookusteemad on:

  • turismiteenuse arendamine uuele sihtrühmale või sihtturule
  • turunduse, personali ja teeninduskvaliteedi arendamine
  • teenuste arendamine kestlikumaks
  • teenuste ja protsesside digitaliseerimine, unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine
  • ärimudeli riskide hindamine

Osalema on oodatud vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidilised isikud (AS, OÜ, SA, MTÜ), kelle arendatava ärimudeli sisuks on sise- ja välisturistide teenindamine. Mentorteenus on ettevõtte põhine, soovitame kaasata mitu ärimudeli arendamise seisukohast olulist inimest. Mentorsuhtes eeldame selle kasutajalt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist tööks mentoritega 4-kuulisel perioodil.

  • Valida saab kuni 5 mentorit.
  • Mentorteenuse kasutaja ehk mentii ja (esimese) mentori esimene kohtumine peab toimuma hiljemalt 1 kuu jooksul alates mentorluse kokkuleppe tegemisest. Mentorteenus tuleb läbi viia kuni 4 kuu jooksul alates mentii esimesest kohtumisest esimese mentoriga.
  • Teenuse maht on minimaalselt 10 tundi ja maksimaalselt 20 tundi.
  • Mentorteenuse fookusteemad saab kasutaja valida ise, kuid tulenevalt turismisektori pandeemiajärgsest muutunud olukorrast peab võtma vähemalt 3 tundi mentorlust kestlikkuse või riskijuhtimise või digitaliseerimise valdkonnas (näiteks kokku 20 tundi, s.h 17 tundi turismiteenuse arendamine uuele sihtturule ja 3 tundi teenuste arendamine kestlikumaks).
  • Teenuse eest tasub EAS 90%, mentorteenuse kasutaja omaosalus on 10%. Tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust. Näiteks kui 20 tundi mentorteenust maksab sõltuvalt mentorist kokku 2400 - 2800 eurot, siis EAS tasub vastavalt 2160 - 2520 eurot ja mentorteenuse kasutaja omaosalus on 240 - 280 eurot (toodud hinnad ei sisalda käibemaksu).

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Mentorite meeskond

Mentorite meeskonnas on esindatud järgmised kogemused: strateegiline juhtimine, finantsjuhtimine ja prognoosimine, turismitootearendus ja teenusedisain, digitaliseerimine, kestlik turism ja keskkonnajuhtimine, turvalisus ja riskijuhtimine, turundus ja müük. Mentorite nimekirjas on 24 kogenud eksperti, kelle hulgas ka 7 välismentorit.

Mentorteenuse läbiviimiseks on kaasatud koostööpartner BDA Consulting, kes koostab praktilised kokkulepped ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist.
Vaata mentorite nimekirja ja tutvustusi (pdf)

Taotlemine

EAS pakub mentorteenust koostöös hankepartneriga BDA Consulting. Peale taotlusvormi täitmist võtab BDA Consulting'u projektijuht Teiega ühendust ja aitab vajadusel täpsustada mentorite valikut ja mentorluse tundide prognoosi tulenevalt soovitud mentorluse eesmärkidest.

Info ja küsimuste korral

Ave Pill

EASi turismiarenduskeskuse ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793