Turismi ärimudelite rakendamise toetus

Allikas: Rasmus Jurkatam

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise suurprojektide taotlus oli avatud 7. jaanuaril 2021. a. Taotluste vastuvõtt on suletud, sest taotlusvooru maht 4,1 miljonit eurot on täitunud. Esitatud taotlusi menetleb EAS nende laekumise järjekorras, arvestades kehtivat eelarvemahtu.

Toetuse eesmärk

Toetuse peamine eesmärk on arendada nii sise- kui ka välisturule sobivaid turismiteenuseid, anda turismiettevõtetele uusi tuluteenimise ja kulude kokkuhoiu võimalusi ning seeläbi suurendada nende konkurentsivõimet. Teenuse välisturu võimekust hinnatakse pikemas kriisijärgses perspektiivis.