Rahvusvaheliste suursündmuste toetusRahvusvahelisi spordi ja kultuuri suursündmusi toetame selleks, et suurendada Eesti tuntust oluliste sündmuste toimumise sihtkohana, kasvatada Eesti korduvkülastusi ning suurendada majanduslikku mõju ettevõtetele ja sihtkohale.

Toetame

 • sündmuse korraldamist,
 • välisturundust,
 • külastusstatistika kogumist ja analüüsi.


Taotlemine

 • Vooru maht võimaldab toetada kokku 5–7 kultuuri- ja spordiprojekti.
 • Eeltaotluse vastuvõtt algab 22.02 ja taotluste vastuvõtt lõppeb 19.04 kell 17.
 • Põhitaotluse esitamine toimub 40 tööpäeva jooksul eeltaotluse rahuldamise otsuse tegemisest alates. Põhitaotluse saavad esitada vaid need projektid, mis mahuvad eeltaotluste hindamisel kujunenud pingereas taotlusvooru eelarve piiresse.


Peamised tingimused

 • Minimaalne toetus 130 000 eurot.
 • Sündmus korraldatakse Eestis kolmel korral üks kord aastas.
 • Sündmus kestab ühtse programmina vähemalt kolm järjestikust päeva.
 • Minimaalne väliskülastajate ööbimiste arv Eestis on kokku 6000 kolme aasta jooksul.
 • Sündmus on rahvusvaheliselt atraktiivne ja seda kajastab rahvusvaheline meedia.
 • Sündmuse turundamine suurendab Eesti kui reisisihi tuntust vähemalt kolmel Eesti riiklikus turismiarengukavas 2014–2020 nimetatud prioriteetsel sihtturul.


Loe lisaks


Uudiskiri