Plaanitavad toetused

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus
Avame sügisel 2016

Toetus ärimudelite uuendamiseks turismisektoris
Avame 2017 alguses

Toetus majutusettevõtete ressursitõhususe suurendamiseks
Kaalumisel