Ärimudelite mentorteenus

Mentorteenuse taotluste maht on täitunud.

Mentorteenuse eesmärgiks on tõsta oskusi uute ärimudelite rakendamisest ja muuta ettevõtte turismiteenuste pakkumine efektiivsemaks ning teenused eristuvateks.

Liituda saab KOV või riigi allasutus või vähemalt 24 kuud tegutsenud juriidiline isik (AS, OÜ, SA, MTÜ). Mentorteenus on jooksvalt taotlemiseks avatud ning ettevõtte põhine (ettevõttest võiks osaleda mitu ärimudeli arendamise seisukohalt olulist inimest). 

Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendus sise- ja välisturu külastaja teenindamisele, mis aitab olemasolevale ressursile leida uut rakendust, hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat turismitulu ja kasumit. Ärimudel sisaldab vähemalt ühte järgnevast:

a) teenuse arendamist uuele sihtrühmale;
b) personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamist;
c) unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamist ja rakendamist.

Mentorteenuse tulemusena valmib uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (Ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Mentorsuhtes eeldame mentiilt ambitsioonikaid eesmärke, konkreetseid ootusi ja aja leidmist tööks mentoriga 3 kuulisel perioodil alates teenuse tellimisest. Mentii võib valida kuni 3 mentorit. Teenuse maht kokku on maksimaalselt 15 tundi, mille eest EAS tasub 90% ja mentii 10% omaosalust. Tunnihinnad sõltuvad mentorite valikust. 
Näide: 15 tundi mentorteenust maksab kokku 2070 eurot, millest EAS tasub 1 863 eurot ja mentii omaosalus on 207 eurot.

Mentorite meeskonnas on esindatud järgmised kogemused: turismiettevõtte ärimudeli arendamine, juhtimis- ja ettevõtluskogemus, välisturu turundustegevuste kogemus, finants- ja strateegiline juhtimine, turismitoote arendus ja teenusedisain, turundus ja müük ning digitaliseerimine.

Vaata mentorite nimekirja ja tutvustust

Mentorteenuse läbiviimiseks on kaasatud koostööpartner BDA Consulting, kes koostab praktilised kokkulepped ja koordineerib mentorteenuse läbiviimist. 

Mentorteenuse kasutaja (mentii) saab esitada projekti turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlemiseks juhul, kui toetuse taotlemine on avatud.

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondist.

Info ja küsimuste korral

Anneli Haabu
Koolituste projektijuht
(Visit Estonia e-akadeemia, ärimudelite arendamine, loodusturism)
EASi turismiarenduskeskus
Anneli.Haabu@eas.ee