Digitaliseerimise teekaardi toetus - kellele ja miks? - SULETUD!

Allikas: Jelena Rudi

Toetamise eesmärk

Digitaliseerimise teekaardi toetus aitab kaardistada ettevõtte arenguvõimalusi ja tõhustada protsesse digitaliseerimise ja automatiseerimise abil. Digitaliseerimine on oluline arenguvõimalus kõikides sektorites. Kui varem pakkus EAS digidiagnostika toetust ainult tööstusettevõtetele, siis uus toetus on selle edasiarendus. Lisaks tööstusele saavad nüüd oma protsessidest põhjaliku ülevaate ka erinevad teenusettevõtted, turismisektori ettevõtted, logistikaettevõtted jpt, kel vaja hinnata oma ettevõtte digitaliseeritust ja leida uusi lahendusi.