Tugevad sihtkohad: säästev turism

Kohalik identiteet, hinnatud töökohad piirkonnas, nii looduskeskkonna kui ka loodud keskkonna väärtustamine ja jätkusuutlik tegutsemine on sise- ja välisturismi arengu aluseks, millest võidavad nii mikro- kui suurettevõtted, kohalikud elanikud, omavalitsused ja riik.

  • Tõstame turismiettevõtete ja sihtkohtade arendajate teadlikkust säästva turismi olulisusest, rahvusvahelistest trendidest ja parimatest praktikatest.
  • Aitame leida valdkonnale sobivad töövahendid säästva turismi arendamiseks sihtkohtades ja ettevõtetes.
  • Toetame säästlikult tegutsevaid sihtkohti ja turismiettevõtteid ning soodustame keskkonnasäästlike teenuste arendamist.
  • Võtame kasutusele optimaalsed säästva turismi näitajad tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks sihtkoha tasandil.
  • Soodustame kohalike elanike ja kogukondade teadlikkuse tõstmist turismi arengu võimalustest ja positiivsetest mõjudest ning nende kaasamist oluliste strateegiliste investeeringute ja muude otsuste tegemisse.