Eesti reisisihina: põhistatus ja digitaliseerimine

Põhistatusel ja digitaliseerimisel on kolm ülesannet:

  • anda riigile, ettevõtjatele, sihtkohtadele ja kohalikele elanikele piisavalt infot turismi mõjude mõtestamiseks ning külastajateekonna ja toodete/teenuste disainimiseks piirkonna tervikpakkumise kontekstis;
  • vähendada turismiettevõtjate halduskoormust ning kujundada lihtne ja bürokraatiavaba suhtlus riigiga, milles kasutatakse senisest enam innovaatilisi digitaalseid (sh reaalajalisi) lahendusi;
  • anda sisend koolidele valdkonna jaoks ärikriitilise personali koolitamiseks ja teeninduskultuuri arendamiseks.

Turismiprogrammi tegevused põhistatuse ja digitaliseerimise vallas

  • Fundamentaalseks muutuseks ja võimaluseks on avaandmed, eri osapoolte andmete ühildamine ning nii andmete kui analüüside kõigile osapooltele tagasipeegeldamine aja- ja asjakohaste äriotsuste tegemiseks. Arendame tööriistu, mis võimaldavad kuvada turismivaldkonna andmeid kõigile kättesaadavalt, reaalajas ning paremini hinnata turismi majanduslikku, kultuuri-, sotsiaalset ja keskkonnamõju. Neist olulisemaks on digitaalne majutusregister. Majutusteenuse kasutajate registreerimine muutub majutusettevõtetes e-lahenduste abil kiiremaks ja mugavamaks, tõuseb õiguskaitseasutuste suutlikkus kaitsta riigi sisejulgeolekut ning majutusettevõtjatele luuakse võimalus suhelda riigiga ühe akna põhimõttel (samu andmeid ei pea Statistikaametile eraldi esitama).
  • Arendame objektide, elamuste, ürituste rahvusvahelistel platvormidel liidestamise lahendusi.
  • Uuendame koostöös sihtkohtadega riiklikku turismiinfosüsteemi: see peab vastama uutele tehnoloogiatele ja külastusinfo tarbimise muutunud viisidele, arvestama ettevõtjate vajadusi, terviklikku külastuskogemust ning sihtkohtade terviklikku juhtimist. Visit Estonia turismiinfosüsteemi arendustega tagame kasutajamugavuse ettevõtjatele, turismiinfokeskuste töötajatele ja kasutajatele.