Eesti reisisihina: uued ärimudelid

Majanduses on tõusutrendis ettevõtjate kulud (eriti tööjõukulud), majutussektori kasumlikkus on olnud langustrendis. Probleemiks on tõusvate kuludega kasumlikuks jäämine ning investeeringute tegemine. See tingib omakorda vajaduse kohandada ärimudeleid.

Paljud uued ärimudelid on turgu juba ümber kujundanud – platvormide tähtsus ostukohana suureneb ning need mõjutavad oluliselt tarbijate otsuseid. 

Aitame turismiettevõtjatel luua ja rakendada ambitsioonikaid ärimudeleid.

  • Arendame turismiettevõtjate teadmisi uutest ärimudelitest ning ärivõimaluste tuvastamise oskust tehnoloogia- ja turutrendide baasil. 
  • Toetame turismiettevõtete uute ärimudelite kasutuselevõttu VKE-de konkurentsivõime suurendamiseks ja suurema lisandväärtuse loomiseks.
  • Soodustame tehnoloogia- ja iduettevõtjate ning turismiettevõtjate koostööd uute ideede genereerimisel tootearenduses, digitaliseerimisel ning innovatiivsete lahenduste kasutuselevõtuks turismisektoris. Korraldame selleks turismihäkatone ja turismivaldkonna iduettevõtjate konkursse.
  • Soodustame koostöö arendamist ekspordi ja investeeringute valdkonnaga kõrgema lisandväärtusega kliendisegmentide hõivamiseks.