Eesti reisisihina: sihtturud ja turundus

Koostame põhjalikul analüüsil baseeruva kasvupotentsiaaliga sihtturgude strateegiad, mis määravad sihtturu äri, turunduse, kommunikatsiooni ja meediaeesmärgid 3-5 aasta jooksul. Arvestame sihtrühmade ja huvide põhist lähenemist turgudele. Tagame sektori osapoolte ühise arusaama sihtturule valitud taktikalistest tegevustest ning sünergia arendatava suuna valikul ja sõnimite kasutamisel. Sihturgude strateegiatega saab tutvuda siin

Eesti turismisektor on suures osas sõltuv välisnõudlusest (välisturistide ööbimised moodustavad kõigist ööbimistest 63%). Välisturistidest valdava osa moodustavad lähiriikide lühiajalisi reise tegevad külastajad (1,9 ööpäeva) ning 57% reisiteenuste ekspordist tuleb neljast naaberriigist. Samas näitavad turismiuuringud, et kõige rohkem tulu jätavad Eestisse lennukiga tulnud reisijad, kelle hulgas on valdavalt kaugemate turgude külastajad.

Kuigi siseturism on viimastel aastatel koos jõukuse kasvamisega samuti jõudsalt kasvanud, on Eesti siseturismis kasvupotentsiaali arenenud riikidega võrreldes. Pikemas perspektiivis võiks siseturistide ööbimiste arv majutuskohtades küündida 2-3 ööbimiseni elaniku kohta. Eesti elatustaseme kasvades võib lisaks siseturismi kasvule prognoosida, et lähiaastatel ületab väljamineva turismi maht Eesti elatustaseme kasvamisel sissetulevat turismi.

Turismi struktuuri parandamiseks ja riskide maandamiseks on kõige olulisem mitmekesistada turismist saadavat tulu, sh eksporditulu.

  • Koostame põhjalikul analüüsil baseeruvad kasvupotentsiaaliga sihtturgude strateegiad, mis määravad sihtturu äri, turunduse, kommunikatsiooni ja meediaeesmärgid 3-5 aasta jooksul. Arvestame sihtrühmade ja huvide põhist lähenemist turgudele. Tagame sektori osapoolte ühise arusaama sihtturule valitud taktikalistest tegevustest ning sünergia arendatava suuna valikul ja sõnumite kasutamisel;
  • Tutvustame Eestit turismisihtkohana nii Euroopa prioriteetsetel sihtturgudel kui ka jätkuvalt suure potentsiaaliga kaugturgudel (eelkõige Aasia).
  • Kasvatame turismiettevõtete võimekust turgude analüüsimisel, toodete ja teenuste arendamisel ja turundamisel vastavalt sihtturu vajadustele.
  • Teeme regionaalset koostööd naaberriikidega ning teiste rahvusvaheliste partnerite ja organisatsioonidega.
  • Arendame siseturismi, et aidata kaasa turismi hooajalisuse vähendamisele ja toetada turismi kasvu regionaalselt, väljaspool pealinna.