Eesti reisisihina: ligipääsetavus ja ühendused

Eestil pole piisavalt rahvusvahelisi otselennuühendusi (2018. a andmetel olid Eestil otseühendused 38. Vilniusel 48 ja Riial 99 sihtkohaga). Ekspordi, välisinvesteeringute ning turismi (sh äri- ja konverentsiturismi) arendamiseks on vajalik rahvusvaheliste ühenduste stabiilsus, olemasolevate lennuühenduste sageduste suurendamine ja täiendavate ühenduste loomine nii Euroopa kui kaugemate sihtkohtadega.

  • Suurendame otselennuühenduste arvu ja sagedust. Valitsuse eraldatud lennuliinide turundusfondi vahendite abil kavandame ühistegevusi EASi turismiarenduskeskuse, Tallinna Lennujaama, lennufirmade ja turismiettevõtjate koostöös uute otseühenduste turundamiseks prioriteetsetes sihtkohtades. 

Arendamist vajavad nii rahvusvahelised kui ka riigisisesed muud transpordiliigid ja süsteemne info nende kohta. Reisijate keskkonnateadlikkus ja nn lennuhäbi kasv ning lähiturgude geograafiline paiknemine suurendavad nõudlust heade laevaühenduste ning mugava maismaatranspordi järele. Samas on ühendustes puudujääke, samuti on puudulik sise- ja välisturisti külastajateekonda arvestav info ühenduste ja piletiostusüsteemide kohta.

  • Peame oluliseks sise- ja välisturisti külastajateekonnaga arvestamist transpordi strateegiliste otsuste tegemisel ja elluviimisel. Väliskülastajale kättesaadav info, vajalikud rongi-, (parv)laeva- ja bussiühendused ning eri transpordiliikide omavaheline ühenduvus peab tagama pärast külastajate riiki saabumist nende sujuva jõudmise ka Tallinnast väljaspool asuvatesse turismisihtkohtadesse ning sealt tagasi riigi väravatesse (lennujaamad, sadamad, raudteejaamad). 

Erivajadustega külastajate ligipääsetavuse võimalused on puudulikud. Arendamist vajab erivajadustega inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs nii füüsilisele keskkonnale kui ka teabele.

  • Loome võimalusi ligipääsetavuse parandamiseks erivajadustega külastajatele. Arendame turismiettevõtjate ja sihtkohtade teadlikkust ligipääsetavusest.

NB! Soovitame lugeda ka 26.02.2020 toimunud arutelu „Rahvusvahelised ja riigisisesed ühendused ja turismi arendamine“ materjale. 

Rahvusvahelised ja riigisisesed lennuühendused turismi arendamises

Tallinna Sadama arenguplaanid

Transpordi ja liikuvuse arenguperspektiivid

Turismi soodustavad lennuühendused

Turismi ja transpordi arutelu tagasiside kokkuvõte