Äriturism ja rahvusvahelised sündmused

Kuna äriturism ja rahvusvaheliselt huvipakkuvad sündmused on oma positiivselt mõjult sarnased, käsitleme neid koos.

Konverentsid ja sündmused leevendavad turismi hooajalisust ja toovad riiki kõrgemat lisandväärtust loovat kliendisegmenti.

Samuti aitavad rahvusvahelised spordi- ja kultuurisündmused ning konverentsid tuua külastajaid Eesti eri piirkondadesse, kasvatada nende siinviibimise aega ja kulutusi. 

Oluliseks mõjuks on ka Eesti majanduse, teadus- ja erialakontaktide ning kultuurielu edendamine. Eestisse konverentsi või mõne suursündmusega seoses saabunud külastajad tahavad siia ka hiljem puhkusele tulla ja soovitavad Eestit väärt konverentsi või rahvusvahelise sündmuse korraldamise paigana oma võrgustikes.

Äri- ja konverentsiturismi valdkonna kasvu takistab suure mahutavusega multifunktsionaalse konverentsikeskuse puudumine Tallinnas ning piisava konverentsitaristu puudumine Eesti regioonides. Kaotame igal aastal kümneid konverentse ja hinnanguliselt 20 miljonit eurot tulu sobivate konverentsiruumide puudumise tõttu. Suured erialakonverentsid ei mahu oma ruumivajaduse tõttu olemasolevatesse hotellidesse, kontserdisaalidesse, teatritesse jt unikaalsetesse paikadesse.

  • Arendame Eesti Konverentsibüroo, riigi, ettevõtjate ja sihtkohtade koostööd Eesti kui atraktiivse äri- ja konverentsisihtkoha tutvustamisel.
  • Toetame Eesti teadlasi ja spetsialiste rahvusvaheliste konverentside Eestisse toomisel ning konverentsisaadiku programmi jätkamist koostöös teadusasutuste ja erialaliitudega.
  • Aitame kaasa ärituristi nõudlusele vastavate toodete väljaarendamisele. See eeldab MICE segmendi käitumise mõtestamist. Eelkõige on MICE segment seotud nii autentset kultuuri kui ka loodust tutvustavate toodete uudsete ärilahendustega.
  • Toetame rahvusvaheliste mitmepäevaste sündmuste ja konverentside korraldamist Eesti eri piirkondades. 
  • Suurendame Eesti nähtavust rahvusvahelistel sündmustel ja nende rahvusvahelises turunduses koostöös sihtkohtadega ja ettevõtjatega.
  • Seame Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside ja sündmuste toetamisel eelduseks keskkonnasõbralikkuse ja säästva arengu põhimõtete järgimise ürituste korraldamisel ja tulemuslikkuse hindamisel. Propageerime keskkonnasäästlike konverentsilahenduste kasutamist ja arendamist (vt Eesti Konverentsibüroo keskkonnasäästlikud konverentsilahendused). 
  • Investeerime Eesti kui äri- ja konverentsiturismi sihtkoha arendamisse: Tallinna Linnahalli multifunktsionaalse konverentsikeskuse rajamine võimaldab Eestis võõrustada suuri rahvusvahelisi konverentse ja kultuuriüritusi ning tõsta seeläbi kogu Eesti rahvusvahelist atraktiivsust äri- ja konverentsiturismi sihtkohana. Sellega seoses on vajalik arendada ka täiendavaid külastajateekonna lahendusi ning tooteid.