Kestliku turismi sammuseadja ehk kuidas alustada?

Allikas: Renee Altrov/Brand Estonia

Allikas: Brand Estonia

Kestliku turismi sammuseadja

Sageli kurdavad ettevõtted, et kestliku turismi teemal on väga palju infot aga raske on aru saada, kuidas esimesi samme astuda ja teadliku kestliku tegutsemisega algust teha?

Oleme Visit Estonia meeskonnaga Rohetiigri akadeemias välja töötanud turismiettevõtte kestliku tegutsemise sammuseadja ehk eneseanalüüsi vormi, et aidata turismiettevõttel saada ülevaade järgnevast:

- kusmaal on ettevõtte kestlike põhimõtete rakendamine,
- kuidas need põhimõtted panustavad ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) saavutamisse.


Üleriiklikule lähenemisele andis hoo sisse saarte sihtkoha arendusorganisatsiooni välja töötatud ja turismiettevõtete positiivse vastuvõtu pälvinud miniaudit. Eneseanalüüsi vorm on selle täiendatud versioon. Vormi välja töötades lähtusime kestliku turismi rahvusvahelistest standarditest ja enesehinnangu kriteeriumitest (nn GSTC, Green Key, Biosphere). Eesmärk oli valida kõige olulisemad tegevused ning hakata neid pideva arengu soodustamiseks iga aasta uute tegevustega täiendama.

Praegu on eneseanalüüsi vorm kättesaadav Formsi ankeedina, kuid tulevikus soovime selle integreerida Visit Estonia veebis objekti töölehele ja võimaldada välisturunduses lisaks märgiste omanikele ka eneseanalüüsi täitvaid ettevõtteid esile tuua.

Vormi on oodatud täitma iga turismiettevõte endale sobival ajal. Kestliku tegutsemise vorm koosneb kahest peateemast – keskkond ja kogukond – ning neid toetavast kommunikatsiooniosast. Küsimustik koosneb 92 küsimusest ja täitmine võtab aega 15–20 minutit ning täidetud vormi koopia saad endale saata e-kirjaga.

Alustan kestlike sammude seadmisega.

Oleme tänulikud, kui vormi täitmisel jagad tulemust meiega, et saaksime seda edasi arendada ning kaasata sind loodavasse kestlikult tegutsevate turismiettevõtete võrgustikku. 

Miks kliima muutub? Kuidas kliimamuutused meie elu muudavad? Mida saaksime kliimamuutuste leevendamiseks igapäevaelus teha?

Kliimamuutuste mõju

Kestliku turismi tiim:

Imbi Lepik-Martinson

Sihtkohad

imbi.martinson@eas.ee

Liis Läte

Green Key

liis.late@eas.ee

Dana Noormets

MICE

dana.noormets@eas.ee

Tatjana Koor

Tootearendus

tatjana.koor@eas.ee